นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าพบ นายกเทศมนตรีเมืองกุ้ยหยาง ชวนนักท่องเที่ยวเมืองกุ้ยหยางมาเที่ยวภูเก็ต

โพสเมื่อ : Tuesday, March 7th, 2023 : 10.15 am

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เดินทางข้าเยี่ยมคารวะ นาย Chen Yan นายกเทศมนตรีเมืองกุ้ยหยางและคณะ พร้อมพูดคุยเรื่องการท่องเที่ยว การศึกษา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสิ่งที่สำคัญได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวเมืองกุ้ยหยางมาในประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต