นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดี งานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 12 ร.ร.สตรีภูเก็ต

โพสเมื่อ : Tuesday, October 4th, 2022 : 4.35 pm

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายสรายุทธ มัลลัม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะครู แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียน เข้าร่วม ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต

งานคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2506 ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ผลดี รวมทั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนั้น เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างความตระหนักในคุณค่าของรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุด ที่นำความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนสตรีภูเก็ตจึงได้จัดพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564