นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนาม Mou พัฒนาให้บริการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Saturday, May 21st, 2022 : 7.51 am


นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนาม Mou การบูรณาการพัฒนาให้บริการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ จ.ภูเก็ต

 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Mou) ความร่วมมือในการบูรณาการพัฒนาการให้บริการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างกรมที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า)

 

 

การจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและบูรณาการข้อมูลเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต โดยเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนรับทราบภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชน ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานร่วมกันแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล การขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อีกด้วย