นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดงานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Tuesday, August 29th, 2023 : 2.09 pm

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต ณ บริเวณหลาดใหญ่ ถ.ถลาง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยนายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมีนายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางรัชฎาภรณ์ โออิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566

การจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น (One Destination, One Local Experience) มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยมีชุมชนท่องเที่ยว 13 ชุมชน ร่วมกิจกรรมการจัดบูธนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนท่องเที่ยว