นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ MOA ขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นที่ จ.ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Friday, August 18th, 2023 : 8.58 am

 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ MOA เสาหลักด้านการศึกษา EDUCATION HUB “ภูเก็ตเมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดภูเก็ต” โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาภูเก็ตสู่ความเป็นสากล โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการศึกษา ซึ่งมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารการศึกษาในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ใน 4 องค์กรหลัก หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 147 หน่วยงาน เข้าร่วม ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

การลงนามบันทึกความเข้าใจ MOA เสาหลักด้านการศึกษา EDUCATION HUB “ภูเก็ตเมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดภูเก็ต” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาขับเคลื่อนการศึกษาสู่สากล เพื่อสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับผลงาน การขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัด เพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจ MOA ระหว่างผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน องค์กร สถานศึกษาใน 8 ด้าน ที่ครอบคลุมเรื่องคุณภาพการศึกษา การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และกลไกการทำงานในเชิงพื้นที่