นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โพสเมื่อ : Friday, June 7th, 2024 : 9.22 am

 

นายกอบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6  รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อจากจังหวัดกระบี่ หน่วยงานราชการ – องค์กรปกครองส่วนท้องเถิ่น ประชาชนเข้าร่วม

โดยวันนี้ (  6 มิถุนายน 2567)  นายโสภณ สุวรรณรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต รับมอบธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6  รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อจาก นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ณ ท่าเรือวิสิษฐ์พันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต เมื่อเวลา 12.00 น. ซึ่งเป็นการรับมอบธงทางน้ำที่ออกเดินทางมาจากท่าเรือ อบจ.กระบี่

หลังจากนั้นตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนถิ่นต่าง ได้นำขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติฯ ไปตามเส้นทางที่กำหนด เพื่อนำธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ เฉลิมฉลองและเก็บรักษาในเย็นวันนี้ (6 มิ.ย. 67) ที่หอประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เช่น ในส่วนของเทศบาลตำบลราไวย์  นำโดยนายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลราไวย์  และคณะ รับธงต่อมาจาก คณะนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวิชิต โดยเคลื่อนขบวนจาก  ตรงข้าม Big C Mini นำทีมโดย เคลื่อนขบวนฯ ออกไปตามเส้นทางถนนศักดิเดช (ถนน 4023) ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร

หลังจากนั้น ส่งมอบต่อให้กับ นางธนพร ตรีวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง และคณะ ก่อนถึงแยกกวางตุ้ง เคลื่อนขบวนฯ ออกไปตามเส้นทางถนนศักดิเดช (ถนน 4023) ถึง สี่แยกถนนศักดิเดช (แยกกวางตุ้ง) ถนนเทพศรีสินธุ์ (คลองเกาะผี) สี่แยกสะพานหิน เลี้ยวซ้าย เข้าถนนภูเก็ต ระยะทาง 1.5  กิโลเมตร

หลังจากนั้นที่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต นายกเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  พร้อม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และคณะ รับธงต่อ และ เคลื่อนขบวนฯ ออกจาก ไปตามเส้นทาง ถนนภูเก็ต วงเวียนสุรินทร์ (หอนาฬิกา) วนขวา เข้าสู่ ถนนมนตรี เลี้ยวซ้าย เข้าถนนถลาง ไปยัง ระยะทาง 1.8  กิโลเมตร และส่งมอบธงให้กับ นายกเทศบาลนครภูเก็ต และคณะ เคลื่อนขบวนฯ ออกไปตามเส้นทางถนนถลาง ผ่านเมืองเก่า ถึง สี่แยกไฟแดง (ถนนถลาง) เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนเยาวราช ถึง สี่แยกถนนดีบุก (แยกลักเทียน) เลี้ยวขวา ผ่าน วัดมงคลนิมิต (วัดกลาง) ถึง สี่แยกตั๋วโพ้ เลี้ยวขวา ไปตามถนนเทพกระษัตรี  และส่งมอบต่อๆไปตามจุดต่างๆ

ก่อนที่จะอัญเชิญไป เก็บรักษา ณ หอประชุมมหิศรภักดี ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ณ หอประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  รวมทั้งมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกั ประวัติศาสตร์ชาติไทย  การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ อาทิเช่น การแสดงพื้นบ้าน การประกวด ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ