นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปลงผมผู้บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566 ณ วัดเทพวนาราม

โพสเมื่อ : Saturday, April 1st, 2023 : 4.20 pm

 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีปลงผมผู้บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566 รุ่นที่ 38 จำนวน 131 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2566 โดย นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม