นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา รับตราตั้ง พัดยศ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต

โพสเมื่อ : Saturday, October 1st, 2022 : 2.20 pm

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางจริยา เจริญจิระตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 4 ร่วมงานถวายมุทิตาสักการะ พิธีเจริญชัยมงคลคาถา ตราตั้ง พัดยศ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง พระครูโฆษิตวิหารธรรม (สมชาย โชติธมฺโม น.ธ.เอก, ศศ.บ., ศษ., ศษ.ม) เจ้าอาวาสวัดโฆษิตวิหาร เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต โดย พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ ศาลาการเปรียญ วัดโฆษิตวิหาร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต