นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพบปะพี่น้องประชาชน งานแหลมหินสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 256

โพสเมื่อ : Saturday, October 8th, 2022 : 10.50 am

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกล่าวพบปะพี่น้องประชาชนในงานแหลมหินสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสมทบทุนกิจกรรมการเรียนการสอนของมัสยิดกามาลียะห์ บ้านแหลมหิน ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณหน้ามัสยิดกามาลียะห์ บ้านแหลมหิน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โดยมี ร.ต.ต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี และนายพงษ์ศักดิ์ หะมะ อีหม่ามมัสยิดกามาลียะห์ บ้านแหลมหิน กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายวีระวงศ์ จรสกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 6 นางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 12 นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 15 นายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ นายก อบต.เกาะแก้ว รวมถึงคณะกรรมการจัดงาน และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม