นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

โพสเมื่อ : Thursday, September 14th, 2023 : 5.29 pm

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ที่ ห้องประชุม อบจ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์กับ ดร.นนท์ อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ และนายศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อหารือการดําเนินโครงการความช่วยเหลือทางเทคนิคในการพัฒนาเมืองภูเก็ตสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Technical Assistance) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีการสื่อสาร และระบบศูนย์บัญชาการของจังหวัดภูเก็ต