นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการที่ดินรกร้างว่างเปล่าหาดเลพัง-หาดลายัน

โพสเมื่อ : Saturday, February 4th, 2023 : 3.50 pm

 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการที่ดินรกร้างว่างเปล่าบริเวณหาดเลพังถึงหาดลายัน ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายก อบต.เชิงทะเล รวมถึงส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมมุขหน้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารจัดการที่ดินรกร้างว่างเปล่าบริเวณหาดเลพังถึงหาดลายัน ต.เชิงทะเล พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการดำเนินงานต่อไปของคณะทำงานพัฒนา ฟื้นฟู ที่ดินรกร้างว่างเปล่าบริเวณหาดเลพังถึงหาดลายัน และคณะทำงานดูแล รักษา และคุ้มครอง ป้องกันที่ดินรกร้างว่างเปล่า บริเวณหาดเลพังถึงหาดลายัน ตามอำนาจหน้าที่