นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการสัญจร (ภาคใต้)

โพสเมื่อ : Saturday, December 17th, 2022 : 1.28 pm

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 นายเรวัต  อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการสัญจร (ภาคใต้) เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของกรรมการสถานศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดย นายชิรวรณ์ บุญยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งมี นายปรีชา จิตสิงห์ นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อเข้าใจด้านกฎหมายและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ก้าวทันยุคสมัย เพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารสาขา โดยมีบุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา (ภาคใต้) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ภาคใต้) รวมถึงผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น จำนวน 300 คน