นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา เข้าศึกษาดูงาน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยภูเก็ต

โพสเมื่อ : Saturday, May 4th, 2024 : 2.44 pm

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการหอศิลป์ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยภูเก็ต ภายใต้โครงการ Koyori 2024 โดยมีอาจารย์และนักศึกษาประเทศญี่ปุ่น จากสถาบัน Tama Art University, Fukui University of Technology, Doshisha Women’s College เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 24 คน