นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคนเข้าร่วม โครงการ Thailand Tourism Congress

โพสเมื่อ : Tuesday, June 14th, 2022 : 11.40 am

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ Thailand Tourism Congress 2022 #ปุ๊นเต๋ไนท์ #TTC2022  ดันเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความเห็นและองค์ความรู้ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา เวลา 18.45 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ Thailand Tourism Congress 2022 #ปุ๊นเต๋ไนท์ #TTC2022 โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆ รวมถึงภาครัฐ และ เอกชน จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เข้าร่วม ณ โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สำหรับโครงการ Thailand Tourism Congress 2022 จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความเห็นและองค์ความรู้ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวสำคัญของการท่องเที่ยวโลก อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการระดมสมองและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่ความยั่งยืนและสมดุล

รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการพัฒนาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นกลไกในการสร้างข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทยได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติอย่างครอบคลุม

นอกจากนี้ ยังจะเป็นการผลักดันบทบาทของประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) และ เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Medical Tourism Destination) ตอบรับแผนการประกาศเปิดประเทศของรัฐบาลเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ