นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ ผู้ว่าฯ มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำประโยชน์ให้กับคนภูเก็ต แก่บุคลากร สถาบันขงจื๊อภูเก็ต

โพสเมื่อ : Monday, October 10th, 2022 : 7.39 pm

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ Dr. Yang Wenbo ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายจีน ของสถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร และการทำงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอย่างแพร่หลาย