นายก อบจ.ภูเก็ต มอบความรักแก่บุคลากร อบจ. เนื่องในวันแห่งความรัก “Valentine’s Day”

โพสเมื่อ : Wednesday, February 15th, 2023 : 5.21 pm

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบความรักความปรารถนาดีให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เนื่องในวันแห่งความรัก “Valentine’s Day” 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงาน อบจ.ภูเก็ต