นายก อบจ.ภูเก็ต พบปะสภานักเรียน ร.ร.สตรีภูเก็ต

โพสเมื่อ : Wednesday, July 5th, 2023 : 5.40 pm

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พบปะสภานักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต นำโดย นายณัฐพล ทัยคง ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต นางสาวกานต์มณี อุดมเวช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ในโอกาสเข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชนในยุคปัจจุบัน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ อาคาร 2 อบจ.ภูเก็ต