นายก อบจ.ภูเก็ต ประชุมสรุปผลตัดสินการประกวดคัดเลือกต้นแบบคนภูเก็ตปลูกผักกินเอง ประจำปี 2566

โพสเมื่อ : Thursday, August 17th, 2023 : 11.55 am

 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสรุปผลตัดสินการประกวดคัดเลือกต้นแบบคนภูเก็ตปลูกผักกินเอง ประจำปี 2566 โดยมี นางจรัสศรี คำภีรสิงห์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการติดสินการประกวด เข้าร่วมการประชุม

สำหรับผลตัดสินการประกวดคัดเลือกต้นแบบคนภูเก็ตปลูกผักกินเอง ประจำปี 2566 ประเภทสถาบันการศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านสาคู รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางคู ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เทศบาลเมืองกะทู้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เทศบาลตำบลวิชิต รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ได้แก่ อบต.สาคู ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านบางหวาน หมู่ 1 ต.กมลา อ.กะทู้

ประเภทกลุ่มองค์กรเกษตร/วิสาหกิจชุมชน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนพืชผักเกษตรในชุมชน อ.กะทู้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าคลอก ประเภทบุคคลต้นแบบ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายมานพ ทองแช่ม อ.กะทู้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายกัมพล กิ่งแก้ว อ.เมืองภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ได้แก่ นางสาวสายวีณ์ ศรีสว่าง อ.เมืองภูเก็ต ประเภทบุคลากรในหน่วยงาน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายวรพล สิทธิเดช รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวอนุสรา จำปาดวงรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ได้แก่ นางกนกวรรณ คู่พงศกร