นายก อบจ.ภูเก็ต ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)

โพสเมื่อ : Saturday, April 22nd, 2023 : 12.04 pm

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.20 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นอนุบาล 2 และประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 167 คน ณ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) โดยมี นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ คณะผู้บริหาร และคณะครู และนักเรียน เข้าร่วม
การจัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนในวันนี้ เพื่อให้นักเรียน และผู้ปกครอง ทราบนโยบาย กฎระเบียบ และข่าวสารของทางโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมแสดงความคิดเห็น และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียน