นายกเล็กเมืองป่าตอง พร้อมเดินหน้าพัฒนาท่ามกลางวิกฤตโควิด-19

โพสเมื่อ : Friday, October 2nd, 2020 : 5.31 pm

นายกเล็กเมืองป่าตอง พร้อมเดินหน้าพัฒนาท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ธุรกิจซบเซาอย่างหนัก ภาษีเก็บได้น้อย เงินอุดหนุนจากรัฐบาลลด แต่ไม่หยุดพัฒนาในสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนและกระทบต่อชาวป่าตอง


น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าวถึงแนวทางการฟื้นฟูเมืองป่าตองให้กลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศเหมือนที่ผ่านมา หลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มมาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา และเริ่มมีการแพร่ระบาดในภูเก็ต ป่าตอง ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ป่าตองถือเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดหนักในภูเก็ต จำเป็นที่เทศบาลเมืองป่าตองและหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดำเนินการในการป้องกันการแพร่ระบาดด้วยมาตรการต่างๆ ทั้งการปิดเกาะภูเก็ต ปิดรอยต่อตำบล ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกิน เทศบาลซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามาดำเนินการในเรื่องของการแจกอาหารกล่อง และถุงยังชีพ เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ในช่วงที่วิกฤตมาก จนสามารถที่จะป้องกันการแพร่ระบาดได้และกลับมาเปิดเมืองเปิดตำบลเหมือนเดิม

จนมาถึงขณะนี้ภูเก็ตได้เข้าสู่การฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เนื่องจากในช่วงที่มีการแพร่ระบาดมีการปิดประเทศ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาภูเก็ตได้ ไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยว ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในป่าตองและภูเก็ตอย่างหนัก โดยเฉพาะป่าตองที่รายได้หลักมาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทำให้กิจการปิดตัวลงชั่วคราวเกือบทั้งหมด

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายลงไปมากแล้วในขณะนี้ แต่เศรษฐกิจของป่าตองก็ยังไม่กลับมา เป็นภาระหนักที่จะทำให้เศรษฐกิจกลับมาขับเคลื่อน ซึ่งมีปัญหาตามมาในหลายๆ เรื่อง ทั้งในเรื่องของภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้น้อยลง จากที่รัฐบาลได้มีการลดภาษีลงร้อยละ 90 ในส่วนของภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้รับการจัดสรรเหมือนปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าวอีกว่า การฟื้นฟูเศรษฐกิจของป่าตองนั้น จำเป็นที่จะต้องเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพของประชาชนชาวภูเก็ต และในช่วงที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามา จะทำอย่างไรให้เศรษฐกิจพอจะขับเคลื่อนไปได้ จึงได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างสีสันให้แก่เมือง ซึ่งที่ป่าตองก็ได้มีการจัดกรรม “หรอยริมเล” อย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์และเสาร์ เพื่อให้มีคนเข้ามาในป่าตอง เมืองจะได้คึกคัก ลบภาพป่าตองเมืองร้าง รวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเศรษฐกิจจะได้ขับเคลื่อนไปได้แม้จะไม่คึกคักมากแต่ก็ไม่หยุดอยู่กับที่

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเศรษฐกิจของป่าตองจะไม่ฟื้นตัว ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีลดลงในปีงบประมาณ 2564 นี้ โดยทางเทศบาลได้ประมาณการรายได้ไว้ที่ 420 กว่าล้านบาท เป็นรายได้ที่จะเกิดจากการจัดเก็บเองและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลลดลงจากรายได้จากปีก่อนหน้านี้ ที่อยู่ปีละ 600 ล้านบาท เทศบาลก็ยังไม่หยุดการพัฒนาเมือง โครงการที่มีความจำเป็นที่จะต้องทำก็ต้องทำควบคู่กับไปกับเศรษฐกิจที่ซบเซา เช่น การนำสายไฟฟ้าลงดินที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2564 นี้ ซึ่งเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จ

ทางเทศบาลได้วางแผนที่จะดำเนินการปรับปรุงถนนทวีวงศ์ ซึ่งเป็นถนนเลียบหาดป่าตอง ให้สวยงามพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยการขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองป่าตองใช้เงินสะสม จำนวน 55 ล้านบาท เข้าดำเนินการทันที ซึ่งทางสภาฯ ก็ได้อนุมัติงบประมาณดังกล่าวแล้ว รวมไปถึงการขยายวงเวียนราชประชานุเคราะห์ รอยต่อระหว่างป่าตองกับกะรนให้กว้างขึ้น เพื่อความสะดวกในการเลี้ยวรถและการจราจร เป็นต้น และโครงการที่ไม่ได้วางแผนไว้แต่ต้องทำ คือ การซ่อมบำรุงถนนไตรตรัง จุดที่มีดินสไลด์ลงมา เพื่อให้การเดินทางเข้าถึงธุรกิจในย่านนั้นสะดวกขึ้น

ส่วนอีกหลายโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาเมืองป่าตองต้องชะลอออกไปก่อน เช่น โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ทั่วเมืองป่าตอง เพื่อดูแลด้านความปลอดภัย ที่จะดำเนินการ 3 เฟส งบประมาณ 36 ล้านบาท การปรับปรุงถนนที่ซอยคอกหมู การก่อสร้างท่อระบายน้ำที่ถนน 50 ปี งบประมาณ 40 ล้านบาท เป็นต้น เนื่องจากไม่ใช่โครงการเร่งด่วนและโครงการฉุกเฉิน ยังสามารถรอได้ แต่ถ้าเป็นโครงการที่มีความจำเป็น และมีความเร่งด่วน รวมไปถึงกระทบกับพี่น้องประชาชนในป่าตอง ทางเทศบาลบาลจะเข้าไปดำเนินการทันที แม้ว่ารายได้จากการจัดเก็บภาษีและเงินอุดหนุนจะลดก็ตาม แต่ก็ยังสามารถที่จะอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองป่าตองใช้เงินสะสมที่มีอยู่ประมาณ 100 ล้านบาทได้ตามความจำเป็น

“ถึงตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าเศรษฐกิจป่าตองจะหยุดชะงักไปนานแค่ไหน สิ่งเดียวที่ทำได้ตอนนี้ คือ ช่วยกันทำให้เมืองครึกครื้น ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อลบภาพป่าตองเมืองร้าง ให้ธุรกิจกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง”

ทุกวันนี้ธุรกิจในป่าตองยังเปิดให้บริการน้อยมาก ไม่เกินร้อยละ 20 ของธุรกิจทั้งหมดในป่าตอง โดยเฉพาะในโซนหน้าหาดตลอดแนวถนนทวีวงศ์ โรงแรมเปิดให้บริการแล้วแค่ 2-3 แห่งเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา เปิดไปก็ไม่มีคนมาใช้บริการ ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุน จากที่คนมาเที่ยวป่าตองน้อยอยู่ แม้ว่ากิจการต่างๆ จะร่วมกันลดราคาเพื่อลดภาพป่าตองแพง ทั้งนี้ เนื่องจากภูเก็ตค่อนข้างไกลสำหรับนักท่องเที่ยวคนไทย ที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางหากเดินทางโดยรถส่วนตัว และหากเดินทางด้วยเครื่องบินราคาตั๋วก็ยังสูงอยู่ จึงทำให้คนไทยมาเที่ยวป่าตองน้อย เลือกที่จะท่องเที่ยวเมืองทะเลที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ซึ่งเราจะเห็นว่าในช่วงวันหยุดยาวแหล่งท่องเที่ยวใกล้ๆ กรุงเทพฯ จะคึกคักมาก ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นต้องรอให้รัฐบาลเปิดประเทศ