“นายกเรวัต” นำทีมเยี่ยมศาลเจ้า ไหว้พระขอพรให้ภูเก็ต “เจริญรุ่งเรือ ปลอดโรค ปลอดภัยพิบัติ”

โพสเมื่อ : Sunday, October 2nd, 2022 : 10.56 am

ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต นายก อบจ.ภูเก็ต นำคณะเยี่ยมศาลเจ้า ไหว้พรขอพรให้ภูเก็ตเป็นเมือง “เจริญรุ่งเรือง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนคนภูเก็ต -ไม่มีภัยพิบัติ”

ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. – 1 ต.ค.ที่ผ่านมา นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำคณะผู้บริหาร รวมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษา เช่น นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ เวชวานิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นพ.บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต

ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมศาลเจ้า ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เนื่องในประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 โดยได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลเจ้าแต่ละแห่ง  พร้อมพบปะคณะกรรมการศาลเจ้า และ ประชาชนที่เข้าร่วมประเพรีถือศีลกินผักด้วย

อย่างไรก็คามในการลงพื้นที่เยี่ยมศาลเจ้าต่าง ๆ ในครั้งนี้ นายกเรวัต ได้สอบถามถึงปัญหาและรับฟังปัญหาต่างของชาวบ้านในพื้นที่ด้วย พร้อมกับบอกว่า การไหว้พระขอพรจากศาลเจ้าต่างๆ สิ่งแรกที่ตนขอ คือ “ขอให้ภูเก็ตเป็นเมืองเจริญ รุ่งเรือง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน และ จังหวัดภูเก็ตปลอดจากภัยพิบัติ”