“นายกเรวัต” ขอรัฐบาลติดตั้งกล้อง CCTV ครอบคลุมทั้งเกาะภูเก็ต ดูแลความปลอดภัยคนภูเก็ตและนักท่องเที่ยว

โพสเมื่อ : Monday, August 16th, 2021 : 9.53 am

 

อบจ.ภูเก็ต โดยการนำ “เรวัต อารีรอบ” นายก อบจ.ภูเก็ต เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ต และ นักท่องเที่ยว ทั้งคนไทยและต่างชาติ ได้เสนอรัฐบาลขอการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดภูเก็ต ติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือ CCTV ครอบคลุมทั่วทั้งเกาะภูเก็ต โดยเฉพาะแหล่งเที่ยวที่อยู่ในที่ลับตา พร้อมพัฒนาแอพพลิเคชั่นดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว สร้างเชื่อมั่น… “ภูเก็ตปลอดภัย”

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเมืองท่องเที่ยวอย่างเกาะภูเก็ต ทั้งในส่วนของประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ที่จะตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในเมืองหรือในประเทศนั้นหรือไม่

 

เกี่ยวกับเรื่องนี้  “Phuket Hotnews” ได้สัมภาษณ์พูดคุยกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ ถึงนโยบายด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ต 

 

 

นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวกับเราว่า ในการที่จะทำให้เกาะภูเก็ตเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยนั้น โดยส่วนตัวมองว่าจะต้องดำเนินการใน 4 ด้านหลักๆ คือ ด้านแรก การคัดกรองคนที่จะเดินทางเข้ามายังเกาะภูเก็ตจะต้องมีความเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยจากโควิด โดยหลังจากนี้คนที่จะเดินทางเข้ามาเกาะภูเก็ตในทุกช่องทาง ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ จะต้องทำการสวอปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกคน โดยให้รัฐบาลเข้ามารับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ หรือ หากประชาชนจะต้องจ่ายค่าสวอปหาเชื้อโควิด-19 เอง ก็ต้องเป็นราคาที่ต่ำที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นภาระของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา และประการต่อจะต้องรณรงค์ให้คนภูเก็ตฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รวมไปถึงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาว่าภูเก็ตปลอดภัยจากโควิด-19

 

ประการที่ 3 ที่จะต้องดำเนินการ คือ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย โดยทาง อบจ.ภูเก็ต มีแนวคิดที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัย และประการสุดท้าย มองว่าจะต้องเพิ่มกล้องวงจรปิด หรือกล้อง CCTV ที่ทันสมัย เป็นกล้องแบบ AI ที่สามารถจดจำทั้งในส่วนของใบหน้า และอื่นที่เป็นประโยชน์ในการทำงานของหน่วยงานต่างๆ และสามารถประมวลผลได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งเกาะภูเก็ต โดยเฉพาะในจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

 

 

นายเรวัต กล่าวต่อว่า แนวคิดดังกล่าว โดยเฉพาะในเรื่องของการติดตั้งกล้อง CCTV นั้น ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้นำเสนอแนวคิดดังกล่าวไปยังจังหวัดภูเก็ต และ รัฐบาล และได้ส่งหนังสือไปยังรัฐบาลแล้วเมื่อเร็วๆนี้  เพื่อขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและรัฐบาล ให้การสนับสนุนจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดภูเก็ตในการติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมทั่วทั้งเกาะภูเก็ต โดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่กล้อง CCTV ที่ได้ติดตั้งไปแล้วโดยท้องถิ่นนั้นๆ แต่ยังไม่เพียงพอ แหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาตินิยมแต่คนในท้องถิ่นไม่รู้จักหรือไม่นิยมเข้าไป แหล่งเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ลับตา อยู่ในพื้นที่เปลี่ยว พื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและดูแลไม่ทั่วถึง เป็นต้น

 

โดยทาง อบจ.ภูเก็ตจะรับเป็นเจ้าภาพในการตั้งศูนย์ควบคุมที่เป็นเซ็นเตอร์ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ที่จุดไหนยังเป็นช่องโหว่ก็จะไปเติมให้เต็ม ซึ่งหากเราสามารถที่จะติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมทั่วทั้งเกาะภูเก็ตได้ จะเป็นการป้องปรามให้ผู้ที่จะก่อเหตุเกิดความกลัวและยับยั้งใจว่าหากก่อเหตุลงไปหนีไม่รอดอย่างแน่นอน และกล้อง CCTV ยังเป็นหลักฐานที่จะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตามหาตัวผู้กระทำผิดให้เร็วยิ่งขึ้นและยังสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตอีกด้วย

 

ส่วนจะต้องติดกล้อง CCTV มากน้อยแค่ไหนเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งเกาะภูเก็ตนั้น นายก อบจ.ภูเก็ต ระบุว่า จะต้องติดตั้งอย่างน้อย 3,000 ตัว โดย อบจ.จะเป็นเจ้าภาพในการเซ็นเตอร์ควบคุมดูแลกล้อง CCTV ที่ติดตั้งทั่วทั้งเกาะภูเก็ต โดยตั้งเป็นศูนย์บัญชาการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ส่วนในเรื่องของแอพพลิเคชั่นนั้น ทาง อบจ.ภูเก็ต จะเป็นผู้ดำเนินการในการพัฒนาเอง ซึ่งอาจจะเป็นการดำเนินการโดย อบจ.หรือเป็นการสนับสนุนโดยภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญและดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาแอพพลิเคชั่นอยู่แล้ว ตั้งใจว่าแอพพลิเคชั่นที่จะพัฒนาขึ้นมานั้น จะเป็นแอพฯที่ให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติที่เดินทางเข้ามาภูเก็ตโหลดไว้ในโทรศัพท์ถือถือ เมื่อเหตุเกิดอะไรขึ้นมา นักท่องเที่ยวสามารถที่จะใช้แอพฯดังกล่าวส่งสัญญาณมายังศูนย์ควบคุม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง จะทำให้เจ้าหน้าที่ทราบว่านักท่องเที่ยวขอความช่วยเหลืออยู่ ณ จุดใด เช่น หลงป่า หลงทาง หรือเกิดเหตุร้ายขึ้นกับนักท่องเที่ยว เป็นต้น

 

“โครงการติดตั้ง CCTV นั้น ทาง อบจ.จะของบประมาณจากรัฐบาลมาดำเนินการ เพราะเมื่อรัฐบาลให้ภูเก็ตเป็นโมเดลในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตามโครงการ “Phuket Sandbox” แล้ว และมองถึงความปลอดภัยของเมืองต่อยอดไปจากโครงการ Phuket Sandbox คิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำคัญประชาชนชาวภูเก็ตและการท่องเที่ยวของภูเก็ต เพราะความปลอดภัยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสำหรับการท่องเที่ยว” นายก อบจ.ภูเก็ต