นายกฯ มาแน่! 8 ก.ค.นี้ ส่วนล่วงหน้าลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเตรียมต้อนรับ

โพสเมื่อ : Wednesday, July 3rd, 2019 : 9.03 am

มาแน่ ! ส่วนล่วงหน้าลงตรวจพื้นที่ เตรียมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ที่จะเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่วันที่ 8 กรกฏาคม นี้ เปิดอุโมงค์ห้าแยกฉลอง – ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562

วันที่ 8 ก.ค.นี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดภูเก็ต โดยเป็นประธานเปิดอุโมงค์ทางลอดห้าแยกฉลอง และ เป็นประธานตรวจเยี่ยมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต อ่าวมะขาม อำเภอเมืองภูเก็ต

และ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายสุจินต์ เพชรเนียม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านสังคม และ คณะส่วนล่วงหน้า ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมล่าสุด โดยลงพื้นที่ ณ บริเวณ อุโมงค์ทางลอดห้าแยกฉลองโรงเรียน อบจ. ตำบลวิชิต อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต และ บริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึก จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกซ้อม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการหรือ IDMEx 2019 พร้อมประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เตรียมความพร้อม ในเรื่องสถานที่ การรักษาความปลอดภัย ขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ก่อนที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาตรวจราชการพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  โดยในช่วงเช้า นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอุโมงค์ทางลอดห้าแยกฉลอง ส่วนในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานตรวจเยี่ยมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต อ่าวมะขาม อำเภอเมืองภูเก็ต

สำหรับภารกิจในช่วงการฝึกการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนั้น ทางนายกรัฐมนตรี จะได้ชมนิทรรศการ การจัดแสดงเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัย ชมวีดิทัศน์ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ , ชมการสาธิตการฝึกในสถานีต่าง ๆ จำนวน 6 สถานี ก่อนจะกล่าวให้โอวาทและตรวจเยี่ยมการฝึก หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะได้ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน

ในส่วนของภารกิจการตรวจเยี่ยม การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 นั้น ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กำหนดจัดการฝึกขึ้นเพื่อให้หน่วยงานทีเกี่ยวข้องได้มีความพร้อมในการให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ขึ้น  และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในมาตราการดูแลความปลอดภัยของประเทศไทยอีกด้วย