นายกอบจ.เปิดงาน “สูงวัยสัมพันธ์ฯ”  จัดโดยเทศบาลต.ราไวย์

โพสเมื่อ : Wednesday, May 3rd, 2023 : 4.32 pm

คึกคัก! ผู้สูงอายุชาวราไวย์ ร่วมโครงการ “สูงวัยสัมพันธ์ส่งเสริมสถาบันครอบครัว”  ณ หาดราไวย์  จัดโดยเทศบาลตำบลราไวย์  นายกอบ๗งภูเก็ตร่วมเป็นประธานเปิด

วันนี้ ( 3 พ.ค.)  เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าหาดราไวย์ หมู่ที่ 6 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เทศบาลตำยลราไวย์ จัดโครงการ สูงวัยสัมพันธ์ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หาดราไวย์ องเมือง จ.ภูเก็ต โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ และ นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการการ เจ้าหน้าเทศบาลตำบลราไวย์  นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 15 นางสาวอุไร สมัครการ ผอ.รพ.สต.ราไวย์ คณะจากเทศบาลตำบลราไวย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วม

สำหรับโครงการดังกล่าว เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการสูงวัยสัมพันธ์ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ขึ้น ภายใต้กิจกรรม”สานสัมพันธ์คน 3 วัย” เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักในคุณค่าความสำคัญของสถาบันครอบครัว ให้ครอบครัวหันมาดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้น มีการเผยแพร่ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ รวมถึงสนับสนุนให้สังคมร่วมรับประโยชน์จากการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรม รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวกับผู้สูงอายุ การมอบของรางวัลสำหรับผู้ที่ร่วมเล่นเกม กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน โดยทาง รพ.สต.ราไวย์ สังกัด อบจ.ภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ด้วย