นายกอบจ.ภูเก็ต ได้รับเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำ กผู้แทน อปท.

โพสเมื่อ : Saturday, February 12th, 2022 : 7.01 pm

 

นายก อบจ.ภูเก็ต ได้รับเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ของ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์ ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ของจังหวัดภูเก็ต โดย นายพงษ์ศักดิ์ หนูเนื้อทอง ผู้อำนวยการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 มาตรา 28 ประกอบกับกฎกระทรวงการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ พ.ศ.2565 กำหนดให้กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น มาจากการคัดเลือกกันเองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้ำ จังหวัดละ 1 คน

โดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองนั้น จึงได้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ของจังหวัดภูเก็ตในวันนี้ โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต