นายกอบจ.ภูเก็ต เปิดงาน “Koyori Project 2023” ขนสินค้าหัตถกรรม 8 จังหวัดภาคเหนือ-สปป.ลาว มาให้ช้อปที่ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Saturday, October 21st, 2023 : 3.42 pm

สมาคมวัฒนธรรมหัตถศิลป์ล้านนา ร่วมกับ เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการ Koyori Project 2023 นำสินค้า OTOP 8 จังหวัดภาคเหนือ และลาว มาจัดแสดงและจำหน่ายที่ภูเก็ต 20-23 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ชั้น 2 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานหัตศิลป์ลานนา ในโครงการ Koyori Project 2023 โดยมี นางอัญชลี วานิชย์ เทพบุตร นายอรุณโสฬส นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลราไวย์ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับงานหัตศิลป์ลานนา จัดโดยเทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับสมาคมหัตถศิลป์ล้านนา และมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ฟลอเรสต้า ชั้น 2 ด้วยการนำสินค้า OTOP จาก 8 จังหวัดภาคเหนือ และจากสาธารณะประชาชนลาว (สปป.ลาว) ที่เป็นสินค้าหัตถศิลป์ล้านนาในเชิงสร้างสรรค์ และสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงจึงรวมกันอยู่ในงานนี้ ไม่ว่าจะเป็น สิ่งทอ, เซรามิก.งานหัตถกรรม, งานปั้น, งานจักสาน ฯลฯ มารวมไว้ที่เดียว ภายในงานจะได้พบกับช่างฝีมือที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นมากกว่า 30 บูธ รวมถึงกิจกรรมและโปรโมชั่นแบบจัดเต็ม ตลอด 4 วัน

“Koyor Project 2023” เป็นโครงการการพัฒนาเครือข่ายและการสร้างมูลค่าจากเครือข่ายในห่วงโช่หัตถกรรมพื้นเมือง เพื่อการยกระดับคุณภาพของผู้สูงอายุและการอยู่ร่วมกันของคนทุกช่วงวัย และโครงการการพัฒนาสมรรถนะทางปัญญาเชิงธุรกิจสำหรับกลุ่มหัตถกรรมพื้นเมืองในเขตภาคเหนือ ซึ่งได้จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5

โดยในทุก 1 ปีจะมีผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นเมืองในเขตภาคเหนือ (เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน ) เข้าร่วมโครงการ ฯ ปีละ 30 ราย

ที่จะร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมกับนักออกแบบรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นนักศึกษาในแขนงงานดีไซน์ต่าง ๆ จากสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือตอนบน เช่น มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ฯลฯ และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น รวมถึงที่ปรึกษาไทย,ญี่ปุ่น ที่จะร่วมกันพัฒนาชิ้นงานต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล