นายกอบจ.ภูเก็ตเดินหน้าเป็นสื่อกลางส่งมอบข้าวสาร – ไข่ไก่ จาก CP ให้ประชาชน

โพสเมื่อ : Sunday, June 13th, 2021 : 6.26 pm

นายกอบจ.ภูเก็ต ยังเดินหน้า ลงพื้นที่ส่งมอบข้าวสาร และไข่ไก่ จากมูลนิธิในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และ ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนในพื้นที่

วันนี้ ( 13 มิ.ย.)  เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายทิวัตถ์ ศรีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่แจกข้าวสารและไข่ไก่ จำนวน 500 ชุด ที่ได้รับมอบมาจากมูลนิธิในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่ชุมชนซอยกิ่งแก้ว ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้รับมอบข้าวสาร 24,000 กิโลกรัม และไข่ไก่ 100,000 ฟอง จากมูลนิธิในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต 24 เขต ร่วมกันจัดซื้อไข่ไก่เพิ่ม 20,000 ฟอง รวม 120,000 ฟอง นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง และผู้ป่วยติดเตียง ทั้ง 24 เขต

โดยสมาชิกสภาฯ ในแต่ละเขต จะลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ทำการสำรวจข้อมูล เพื่อให้ของที่เตรียมแจกนั้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง โดย 1 ครัวเรือน จะได้รับข้าวสารจำนวน 2 กิโลกรัม และไข่ไก่จำนวน 10 ฟอง ซึ่งการแจกนั้นจะเข้าไปยังบ้านเรือนของพี่น้องประชาชน  เพื่อลดการกระจุกของประชาชนและตามมาตรการการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ไปในอีกทางหนึ่งด้วย