นับถอยหลัง! ใช้ได้อีก 8 วัน น้ำในเขื่อนบางวาด เตรียมรับมือขาดน้ำไว้ได้เลย

โพสเมื่อ : Friday, April 17th, 2020 : 2.27 pm

กำลังจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตขาดแคลนน้ำอย่างหนักแล้วสำหรับเกาะภูเก็ต เมื่อน้ำในอ่างเก็บน้ำบางวาด เหลือใช้ได้แค่ 8 วันเท่านั้น ส่วนคลองกระทะใช้ได้อีก 24 วัน หากฝนไม่ตกลงมา ทางจังหวัดและหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งเจรจาขอซื้อน้ำจากขุมเหมืองเอกชน

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (17 เม.ย.) ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวงศกร นุ่มชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมกรรมการจัดหาน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต ตัวแทนจากทั้ง 3 อำเภอ หอการค้าจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการจัดการน้ำดิบผลิตน้ำประปาส่งให้กับประชาชนและภาคธุรกิจในภูเก็ตในช่วงหน้าแล้งปีนี้ เนื่องจากขณะนี้จังหวัดภูเก็ตต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ทุกหมู่บ้าน ชุมชน ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ จากที่ฝนทิ้งช่วงนาน ทำให้น้ำดิบที่ใช้ในการผลิตประปาจากอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ อ่างเก็บน้ำบางวาด อ่างเก็บน้ำคลองกะทะมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอในการผลิตน้ำประปาจำหน่ายให้กับประชาชนและภาคธุรกิจของภูเก็ต

 

โดยทางโครงการชลประทานจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานปริมาณน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่ง ของภูเก็ต ดังนี้ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต แหล่งน้ำดิบที่ผลิตน้ำประปาส่งจำหน่ายในพื้นที่ถลางและตำบลรัษฎา ได้หยุดส่งน้ำในการประปาไปก่อนหน้านี้นานแล้ว เนื่องจากปริมาณน้ำมีต่ำกว่าท่อส่งน้ำ

อ่างเก็บน้ำบางวาด ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคและการประปาเทศบาลนครภูเก็ต วันละ 20,000 ลบ.ม.ตอนนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแห้งขอด เหลือน้ำเพียง 80,000 ลบ.ม.เท่านั้น หากการประปาส่วนภูมิภาคและเทศบาลนครภูเก็ต ใช้วันละ 20,000 ลบ.ม.จะมีน้ำใช้ได้อีก 4 วัน และหากการประปาเทศบาลนครภูเก็ตใช้น้ำในขุมน้ำของเทศบาล จะมีน้ำเหลือให้การประปาส่วนภูมิภาคอีก 8 วัน หากไม่มีฝนตกลงมาในช่วงนี้

 

ส่วนอ่างเก็บน้ำคลองกระทะนั้น มีปริมาณน้ำรประมาณ 300,000 กว่า ลบ.ม.โดยการประปาส่วนภูมิภาคใช้วันละ 12,000 ลบ.ม./วัน เทศบาลตำบลฉลองวันละ 3,000 ลบ.ม.สามารถใช้ได้อีก 24 วัน นับจากวันนี้

อย่างไรก็ตาม ทางการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ได้วางแผนในการหาแหล่งน้ำดิบที่เป็นขุมเหมืองของภาคเอกชน โดยในส่วนของผลิตน้ำประปาที่บางโจนั้นได้มีการเจรจาขอซื้อน้ำนำจากขุมเหมืองเอกชนไปแล้ว 3-4 ราย เพื่อนำน้ำจากขุมเหมืองเอกชนมาผลิตน้ำประปา โดยการผลิตแบบ Mobile Plant ไปติดตั้งและผลิตน้ำประปาส่งเข้าท่อของการประปา

 

ในส่วนของโรงผลิตน้ำประปาอย่างเก็บน้ำบางวาด ขณะนี้มีเอกชนขายน้ำในขุมเหมืองให้การประปาแล้ว 2 แห่ง ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 6 แห่งยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาขอซื้อน้ำ รวมถึงในส่วนของโรงผลิตน้ำประปาที่อย่างเก็บน้ำคลองกะทะกำลังอยู่ระหว่างการเจราขอใช้น้ำจากขุมเหมืองของเอกชนเช่นกัน

การเจราขอซื้อน้ำจากขุมเหมืองเอกชนนั้น เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาการขาดแคลนน้ำของจังหวัดภูเก็ต ที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ส่วนการแก้ปัญหาในระยะปานกลางนั้น ได้มีการจัดทำแผนงานโครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการในหลายๆ โครงการ และทางการประปาส่วนภูมิภาคมีแผนงานแก้ปัญหาระยะยาว โดยการนำน้ำประปาจากจังหวัดพังงามาภูเก็ต ที่ขณะนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจาก ครม.แล้ว มีการศึกษาออกแบบรายละเอียดต่างๆ ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 3 ปี