นักวิ่ง กว่า 3,200 คนร่วมวิ่งอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ครั้งที่ 13

โพสเมื่อ : Sunday, October 8th, 2017 : 2.02 pm

 

นักวิ่ง กว่า 3,200 คน ร่วมกิจกรรมมินิมาราธอนและวิ่งเพื่อสุขภาพ Mai Khao Turtle Fun Run & Mini Marathon 2017  “วิ่งสนุก อนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว” ครั้งที่ 13 หารายได้สนับสนุนการอนุรักษ์เต่าทะเลและช่วยเหลือเต่าบาดเจ็บ

เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ ( 8 ต.ค.) ที่บริเวณประตูเมืองภูเก็ต  ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานและร่วมในกิจกรรม Mai Khao Turtle Fun Run & Mini Marathon 2017  “วิ่งสนุก อนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว” ครั้งที่ 13  โดยมี นายสนิท ศรีวิหค ,นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต, นายโออิออล มอนทอล ผู้จัดการทั่วไปโรงแรม JW Marriott Phuket Resort & Spa, สื่อมวลชนและนักวิ่งกว่า 3,200 คน เข้าร่วม

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางโรงแรม JW Marriott Phuket Resort & Spa และมูลินิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลจัดขึ้น เพื่อหารายได้สนับสนุนช่วยเหลือและฟื้นฟูเต่าทะเลที่ได้รับบาดเจ็บ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน และ โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยทัพเรือภาคที่ 3 โดยกิจกรรมแบ่งเป็น วิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10.2 กิโลเมตร, วิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5.3 กิโลเมตร  ,รุ่น VIP ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร และ วิ่งแบบครอบครัวระยะทาง 2.5 กิโลเมตร  และกิจกรรมการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์เต่าทะเล

 

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีที่ทาง มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว  และ โรงแรม JW Marriott Phuket Resort & Spa ที่ร่วมกันจัดกิจกรรม มินิมาราธอน และวิ่ งเพื่อสุขภาพ”วิ่ ง สนุกอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว” ครั้งที่ 13 ขึ้นซึ่ง เป็นกิจกรรมที่ดีที่กระตุ้นให้คนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และ ใกล้เคียงเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเลที่กำลังจะสูญพันธ์ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

สำหรับมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2545 เพื่อระดมทุนและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์เต่าทะเล โดยเฉพาะเต่ามะเฟืองบนหาดไม้ขาว ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มูลนิธิได้จัดทำโครงการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในหลายด้านด้วยกัน และสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น สถานศึกษา และหน่วยงานราชการ กิจกรรมของมูลนิธิฯ รวมถึงการทำความสะอาดชายหาด การทำความสะอาดแนวปะการัง กิจกรรมการให้ความรู้ กิจกรรมการรีไซเคิล การปลูกป่า การช่วยเหลือและฟื้นฟูเต่าทะเลบาดเจ็บ และการปล่อยเต่าทะเลกลับสู่ธรรมชาติ รวมถึงการสนับสนุนหน่วยงานด้านการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตทางทะเลอื่นๆ


กิจกรรมวิ่ง สนุก อนุรักษ์เต่าทะเล เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางมูลนิธิฯ ได้เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อการสร้างสุขภาพที่ดีของคนในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง ควบคู่ไปกับการระดมทุน และการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเล ณ หาดไม้ขาว รวมถึงสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ โดยในปีนี้เป็นการจัดครั้งที่ 13 ภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมการวิ่งมินิมาราธอน วิ่งเพื่อสุขภาพและกิจกรรมการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์เต่าทะเล