นักท่องเที่ยวโครงการ “Phuket Sandbox”  เดือน ก.ค.ใช้จ่าย 829 ล้าน ใครได้ ?

โพสเมื่อ : Wednesday, August 18th, 2021 : 2.29 pm

 

ตามมาดู รายได้จากนักท่องเที่ยวโครงการ “Phuket Tourism Sandbox” เดือน ก.ค. 64 จำนวน 829 ล้าน  อยู่ที่ไหน – ใครได้รับบ้าง

จากรายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวและตัวเลขรายได้ ที่เกิดขึ้นตามโครงการ “Phuket Sandbox” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลางและอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวในการประชุมศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ผ่านระบบ Soom Meeting ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ก.ค. ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ จำนวน  14,055 คน จำนวนห้องพัก 190,843 คืน รายจากที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยว โดยตรง 829 ล้านบาท

โดยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว นั้นมีการกระจายไปยังส่วนต่างๆ ดังนี้ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พัก 282 ล้านบาท  ค่าซื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยว หรือทัวร์ 194 ล้านบาท ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 175 ล้านบาท  ค่าบริการทางการแพทย์ 124 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าตรวจ swab ประมาณ 8,000 บาทต่อคน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 54 ล้านบาท ซึ่งจากจำนวนรายได้ดังกล่าวทำให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นจำนวน 87 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามจากจำนวนเงิน 829 ล้านบาท ที่เกิดจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว เมื่อคูณกับ “ตัวทวีคูณ” ทำให้มีรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง และทางอ้อม หรือ ห่วงโซ่อุปทานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น ภาคเกษตร อุตสาหกรรม พลังงาน กว่า 1,925 ล้านบาท  นอกจากนั้นการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกยังก่อให้เกิดการเพิ่มผลตอบแทนการจ้างงาน 210 ล้านบาท มีการจ้างงานมากขึ้น 2,719 คน