นักท่องเที่ยวน้อย กระทบทุกกลุ่มอาชีพ คราญเดือดร้อน

โพสเมื่อ : Friday, July 12th, 2019 : 11.19 am

ท่องเที่ยวทรุด นักท่องเที่ยวน้อย กระทบทุกอาชีพ บางรายถอดใจ สู้ไม่ไหวต้องถอยกลับไปตั้งหลัก รอเศรษฐกิจดี นักท่องเที่ยวเพิ่ม กลับมาสู้ใหม่

จากสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ซบเซาลง เนื่องจากนักนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาน้อย ทำให้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดภูเก็ตไม่คึกคักเหมือนที่ผ่านมา แม้แต่หาดป่าตองซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมาก แต่ทุกวันนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวกลับเงียบเหงา นักท่องเที่ยวบางตา ซึ่งสาเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวน้อยลงเกิดจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินบาทที่แข็งตัว ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศตกต่ำ ส่งผลผู้ประกอบการทั้งแต่นะดับบนจนถึงระดับล่างทุกกลุ่มอาชีพต่างก็ได้รับผลกระทบอย่างทั่วหน้า โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวโดยตรง

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นางอำมิสะ ยอดไกร หนึ่งในผู้ประกอบการหมอนวดชายหาดป่าตอง กล่าวว่า ตอนนี้ผู้ประกอบการทุกอาชีพได้รับผลกระทบไปตามๆกัน นักท่องเที่ยวเดินทางมาน้อยลง คนใช้บริการนวดก็น้อยลง จากเดิมมีรายได้จากการนวดวันละ 1,000 – 2,000 บาท แต่ช่วงนี้มีรายได้เพียงแค่วันละ 300 -400 บาท บางวันก็ไม่มีรายได้เลย

ตอนนี้เพื่อนๆที่มีอาชีพเดียวกันบางคนก็หยุดงานและเดินทางกลับภูมิลำเนากันหลายราย เนื่องจากไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายไหว งานไม่มีทำนักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในส่วนนี้เป็นนักท่องเที่ยวจากจีน และอินเดีย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่นิยมใช้บริการ หรือถ้าใช้ก็ต่อราคาจนผู้ประกอบการเองก็ไม่สามารถรับได้ ทำให้ทุกคนได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันหมด

ขณะที่นายเทวัญ พรมยัง ผู้ประกอบการร่มเตียงหน้าหาดป่าตอง กล่าวว่า ปีนี้ยอมรับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักอย่างออสเตรเลียที่เดินทางเข้ามาช่วงนี้ก็หายไป คนที่ใช้บริการร่มเตียงไม่ค่อยมี ทำให้ผลกระทบเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการเช่นเดียวกัน เราทราบดีว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวจะน้อยกว่าช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวอยู่แล้ว แต่ปีนี้นักท่องเที่ยวลดน้อยลงมากกว่าที่ควรจะเป็น

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ยังเดินทางอยู่บ้างก็เป็นกลุ่มที่ไม่ใช้จ่าย มาเดินๆแล้วก็กลับ สิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือทำใจและรอเวลาให้นักท่องเที่ยวกลับมาหวังว่าเมื่อถึงเวลาทุกอย่างจะดีขึ้น ส่วนสาเหตุที่นักท่องเที่ยวน้อยลงก็มาจากหลายสาเหตุแต่ที่กระทบมาในตอนนี้ก็คิดว่ามาจากเงินบาทที่แข็งตัวทำให้นักท่องเที่ยวไม่เดินทาง หรือถ้าเดินทางก็เลือกไปในแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกกว่าแทน