นักท่องเที่ยวต่างชาติยังเชื่อมั่นพร้อมเดินทางกลับมาเที่ยวที่ภูเก็ตหลังโควิดคลี่คลาย

โพสเมื่อ : Thursday, June 4th, 2020 : 4.05 pm

กงสุล และ กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำจังหวัดภูเก็ต จาก 16 ประเทศ ยืนยัน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังมีความเชื่อมั่น และ พร้อมจะเดินทางกลับเข้ามาท่องเที่ยวในภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย

วันนี้ (4มิ.ย.) ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประชุมร่วมกับ กงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่าง ๆ ประจำจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ภายหลังสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019  (Covid-19) ของจังหวัดภูเก็ตคลี่คลาย โดยมี กงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์จาก 16 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ลักซ์แซมเบอร์ก รัสเซีย เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ สวิสต์เซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ ออสเตรีย เม็กซิโก เอาโธเนีย ฟินแลนด์ ชิลี นอร์เวย์ เยอรมันนี และ เดนมาร์ก เข้าร่วม

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวในการประชุมร่วมกัน ว่า จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อจำนวน 227 ราย ขณะนี้รักษาหายกลับบ้านแล้วทั้งหมด และมีผู้เสียชีวิตจำนวน 3 ราย  ปัจจุบันไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 10 วัน นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตได้อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตเดินทางกลับมาตุภูมิแล้วกว่า 2,827 คน จากจำนวน 24 ประเทศ

สำหรับแนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและประเทศ ขณะนี้รัฐบาลมีมาตรการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมโดยการกู้เงินจำนวน 1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น แผนงานด้านการสาธารณสุข 45,000 ล้านบาท แผนงานโครงการเยียวยา 555,000 ล้านบาท และ กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท

ขณะที่กงสุล และ กงสุลกิตติมศักดิ์ ประเทศต่างๆ ประจำจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวขอบคุณจังหวัดภูเก็ต ที่ให้การดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นอย่างดี โดยนักท่องเที่ยวยังคงมีความเชื่อมั่นและอยากจะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตอีก เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งได้แสดงความคิดเห็นต้องการให้จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมนำคณะทูตจากประเทศต่าง ๆ เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เห็นภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ต

โดยในเรื่องนี้ ผู้ว่าฯภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัด ได้เตรียมโครงการดังกล่าวไว้แล้ว และ ได้หารือกับกระทรวงการต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติจะสามารถดำเนินการโครงการต่าง ๆ ได้ต่อไป ส่วนข้อเสนอที่อยากจะให้กระทรวงการต่างประเทศมีการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เกิน 30 วัน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย หากมีการจัดทำโครงการ Medical Hub สำเร็จเกิดเป็นรูปธรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการร่วมกับสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดภูเก็ต เพื่อเสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศให้พิจารณาต่อไป