ธกส.ภูเก็ตจัดเต็มช่วยลูกค้าทุกกลุ่ม ระบุปล่อยสินเชื่อแล้วกว่า  3 พันล้านบาท

โพสเมื่อ : Tuesday, July 21st, 2020 : 6.54 pm

ธ.ก.ส. ภูเก็ตปล่อยสินเชื่อแล้ว 3,147 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าช่วยลูกค้าเสริมสภาพคล่อง ปล่อยกูดอกเบี้ยถูกช่วยเกษตรกรได้รับผลกระทบจากโควิด

วันนี้ (21 ก.ค.) ที่ห้องอาหารร้านต้นโอ๊ค ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต นายพรรษิษฐ์ ช่วยพิชัย  ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานจัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานของสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดภูเก็ต และ สาขาในสังกัด ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563  โดยมี นางนฤมล รัตนภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดภูเก็ต และ ผู้จัดการสาขาป่าตอง และสาขาถลาง เข้าร่วม

นายพรรษิษฐ์ ช่วยพิชัย  ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.ภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ต มุ่งเน้นส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ลูกค้า สนับสนุนพัฒนาลูกค้าให้มีศักยภาพ ฟื้นฟูลูกค้าค้นหา New Gen เน้นธุรกิจชุมชน พัฒนาคนพัฒนางาน โดยมีผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย การให้บริการด้านสินเชื่อ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ต ได้ให้บริการสินเชื่อไปแล้ว จำนวน 3,174 ล้านบาท เป็นสินเชื่อสำหรับเกษตรกร สินเชื่อบุคคล สินเชื่อสหกรณ์ สินเชื่อองค์กร และสินเชื่อผู้ประกอบการเกษตร (SMAEs) ทั้งยังจัดทำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ เช่น โครงการสินเชื่อ Smart Farmer, สินเชื่อ SME เกษตร, และสินเชื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากสถานการณ์ COVID-19 อีกด้วย

นอกจากนี้ยังให้บริการด้านเงินฝาก ปัจจุบัน สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดภูเก็ต ได้ให้บริการรับฝากเงินประเภทต่าง ๆ แก่ลูกค้า มีเงินฝากรวมทั้งสิ้น 12,572 ล้านบาท มีการส่งเสริมการออมด้วยการจำหน่ายสลากออมทรัพย์  ด้านการพัฒนาลูกค้า และ ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ ด้านการบริหารจัดการหนี้ ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ผ่านโครงการพักชำระหนี้ 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี ช่วยเหลือลูกค้า SMEs เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการที่มีวงเงินกู้รวมไม่เกิน 500 ล้านบาท มีมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งระบบ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีลูกค้าเข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือ จำนวน 4,005 ราย

นอกจากนั้นยังมีมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินช่วยเหลือเกษตรกรและครอบครัว ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท มาตรการชดเชยรายได้สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ “เราไม่ทิ้งกัน” ธนาคารได้จัดผู้พิทักษ์สิทธิ์ออกช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือประชาชน ส่วนมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรี รายละ 15,000 บาท สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรไปแล้ว จำนวน 7,374 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 36.87 ล้านบาท

นายพรรษิษฐ์ ยังร่วมกิจกรรม CSR เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเตรียมสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติบริเวณบ้านกะรน การสนับสนุนงบประมาณโครงการ “สานต่อศาสตร์พระราชา โคกหนองนาโมเดล” ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านกู้กู และกิจกรรมการประกวด New Gen โครงการ “New Gen Hug บ้านเกิด”

โดยเป้าหมายการดำเนินงานของสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ต ต้องการขับเคลื่อนการพัฒนาและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร (Smart Farmer) ให้ได้ไม่น้อยกว่า 230 ราย มีการเติบโตของสินเชื่อเพิ่มขึ้น จำนวนเงิน 207 ล้านบาท และการเพิ่มยอดเงินฝาก จำนวนเงิน 1,001 ล้านบาท ส่วนการจัดกิจกรรมจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค โดยสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ต จะมีกำหนดการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมป่าตองรีสอร์ท ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต