ท.นครภูเก็ตแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

โพสเมื่อ : Tuesday, November 21st, 2017 : 2.06 pm

เทศบาลนครภูเก็ตแถลงข่าวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อการแข่งขัน ” “นครภูเก็ตเกมส์” มี “มังกรฮ่ายเหล่งอ๋อง” เป็นสัตว์นำโชค มีตราสัญลักษณ์ เป็น“อาคารธนาคารชาร์เตอร์แบงค์และสถานีตำรวจตลาดใหญ่ภูเก็ต” และคำขวัญการแข่งขัน คือ “นครภูเก็ตเกมส์” เกมส์แห่งมิตรภาพและความสามัคคี


เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (21 พ.ย.) นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 35 ร่วมแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจาก นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายทรงศักดิ์ กิตาการกุล ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 ดร.ประพรศรี นรินทร์รักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากเมืองพัทยา ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการตัดสินกีฬา ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมการแถลงข่าว ณ ห้องภูเก็ตแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ต ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยใช้ชื่อการแข่งขันกีฬาว่า “ นครภูเก็ตเกมส์” ซึ่งกำหนดจัดให้มีการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 1-10ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดภูเก็ต ขอให้ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย เทศบาลนครภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ผนึกกำลังในการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 “นครภูเก็ตเกมส์” ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการ จัดงานและร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีแก่ผู้มาเยือนจังหวัดภูเก็ต

ในฐานะตัวแทนประชาชนจังหวัดภูเก็ตทุกคน ขอต้อนรับผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากเมืองพัทยา ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการ ผู้ตัดสิน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ “นครภูเก็ตเกมส์” และขอให้ทุกท่านได้รับความสุขและความประทับใจที่ได้มาเยือนจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ในนามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลนครภูเก็ตทุกท่าน รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้ชื่อการแข่งขัน “นครภูเก็ตเกมส์” และได้นำมังกรทะเล (ฮ่ายเหล็งอ๋อง) สัตว์มงคลของจังหวัดภูเก็ต มาเป็นเป็นสัตว์นำโชค มีตราสัญลักษณ์ เป็น“อาคารธนาคารชาร์เตอร์แบงค์และสถานีตำรวจตลาดใหญ่ภูเก็ต” และคำขวัญการแข่งขัน คือ นครภูเก็ตเกมส์ “เกมส์แห่งมิตรภาพและความสามัคคี” จัดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาสุระกุล และสนามกีฬาภายในจังหวัดภูเก็ต อันสื่อถึง “นครแห่งการกีฬา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา โดยมุ่งหวังให้นักกีฬาได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น และนักกีฬาได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา รวมทั้งทักษะใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข

สำหรับกีฬาที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีจำนวน 11 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อ แบดมินตัน หมากรุกไทย หมากฮอสไทย กรีฑา และเปตองชูตติ้ง (กีฬาสาธิต) แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย/หญิง, รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย/หญิง, รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย/หญิง, รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย/หญิง กำหนดพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬาสุระกุล และพิธีปิด จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00น. ณ สนามกีฬาสุระกุล

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศบาลนครภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตกว่า 40 ร้าน ให้ส่วนลด 10-15% เมื่อแสดงบัตรประจำตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ (AD Card) ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการและติดตามข่าวสาร การแข่งขัน ได้ที่ www. nakornphuketgames.com และ Application “นครภูเก็ตเกมส์” ทั้งระบบปฎิบัติการ Android และ iOS

นอกจากนี้ เทศบาลนครภูเก็ต จะทำการเปิดศูนย์ Press Center นครภูเก็ตเกมส์” ณ ศูนย์ Creativitty & Innovation Center (CIC) ภูเก็ต เพื่อใช้เป็นศูนย์ประสานงานนักกีฬา ประมวลผลการจัดการแข่งขันกีฬา และอำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนที่มาร่วมทำข่าว โดยมีอุปกรณ์ต่างๆไว้อำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนในการรายงานข่าวอย่างครบครันและทันสมัย กำหนดพิธีเปิดศูนย์ฯ ในวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ Creativitty & Innovation Center (CIC) ภูเก็ต

ในโอกาสนี้ ในฐานะตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ขอต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน และขอเชิญชวนชาวจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศ ที่จะเดินทางมาร่วมการแข่งขันกว่า 15,000 คน ด้วยมิตรไมตรีที่ดี