ท่าอากาศยานภูเก็ตสนับสนุนการจัดงาน มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน

โพสเมื่อ : Wednesday, March 20th, 2019 : 1.07 pm

ร่วมตอบแทนสังคม ท่าอากาศยานภูเก็ตสนับสนุนการจัดงาน ของมัสยิดดารุ้ลอาบีดีน จ.ภุเก็ต 

 

 

เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวสุมาลี สำเภารัตน์ ผอก.ฝปข.ทภก. เป็นผู้แทน ท่าอากาศยานภูเก็ต มอบเงินสนับสนุนในการจัดงาน ของมัสยิดดารุ้ลอาบีดีน จำนวนเงิน 5,000.-บาท ให้แก่นายสมาน  ดุมลักษณ์ อิหม่ามมัสยิดดารุ้ลอาบีดีน ณ มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน บ้านบางม่าเหลา