ท่าอากาศยานภูเก็ตต้อนรับเที่ยวบินแรก สายการบิน Airasia เส้นทางมาเลเซีย-ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Saturday, November 6th, 2021 : 2.14 pm

 

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.64 ที่ผ่านมา ท่าอากาศยานภูเก็ตให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ตามมาตรการเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว (Test&go และ Sandbox) สายการบิน Airasia เที่ยวบินที่ AK824 เส้นทางการบิน KUL – HKT ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้บริหาร, พนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต, หน่วยงานราชการ และเจ้าหน้าที่สายการบิน ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข 15 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต