ท่าอากาศยานภูเก็ตซ้อมแผนฉุกเฉินกู้ภัยเครื่องบินตกในทะเล PEMEX2019 เต็มรูปแบบ

โพสเมื่อ : Friday, July 12th, 2019 : 11.15 am

ท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมพร้อมรับมือ จัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ ประจำปี 2562 กู้ภัยอากาศยานเกิดอุบัติเหตุตกกลางทะเลใกล้กับสนามบินภูเก็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกู้ภัยตามข้อเสนอแนะของ ICAO

ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้จัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2562 (Phuket International Airport Emergency Plan Exercise:PEMEX 2019) โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานและร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อม พร้อมด้วย นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร.ต.ธานี ช่วงชู ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการธุรกิจการบินท่าอากาศยานภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ หาดในยาง ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่10 ก.ค.ที่ผ่านมา

โดยการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2562 เป็นการดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างท่าอากาศยานของรัฐภาคี ซึ่งการซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานเต็มรูปแบบของท่าอากาศยานภูเก็ตในปีงบประมาณ 2562 นั้น ท่าอากาศยานภูเก็ตได้กำหนดรูปแบบสถานการณ์สมมติเกี่ยวกับการกู้ภัยอากาศยานอุบัติเหตุทางทะเล โดยจำลองสถานการณ์ว่า อากาศยานแบบ ATR72 มีผู้โดยสารและลูกเรือรวมจำนวน 30 คน เส้นทางหาดใหญ่-ภูเก็ต กำลังจะทำการลงจอดที่ท่าอากาศยานภูเก็ต แต่เนื่องจากขณะนั้นได้เกิดฝนตกและลมกรรโชกแรง อากาศยานเกิดปะทะกับกระแสลมที่มีลักษณะพุ่งลงในแนวดิ่งอย่างรุนแรง ส่งผลให้อากาศยานสูญเสียการทรงตัวตกลงในทะเลห่างจากจุดอ้างอิงสนามบินภูเก็ต 1.8 กิโลเมตร หลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมเข้าทำการช่วยเหลือ จนสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารได้ทั้งหมด

การฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินในปีงบประมาณ 2562 นั้น ท่าอากาศยานภูเก็ตได้ยกประเด็นของอากาศยานอุบัติเหตุในทะเลมาเป็นหัวข้อหลัก เนื่องจากท่าอากาศภูเก็ตเป็นท่าอากาศยานเดียวของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีกายภาพติดทะเลจึงมีความจำเป็นในการกำหนดรูปแบบของสถานการณ์ฝึกซ้อมให้สอดคล้องกับกายภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับกรมการบินพลเรือนฉบับที่ 82 เรื่องระบบการจัดการด้านนิรภัยสนามบินและตามข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civel Aviation Organization:ICAO) Doc.9137 Airport Sercice Manual ที่ระบุให้ท่าอากาศยานแต่ละแห่งควรจัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินของท่าอากาศยานเป็นประจำทุกปี

ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นการดำเนินงานตามมาตรฐานตามมาตรฐานด้านอากาศยานที่ ICAO เป็นผู้กำหนดเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกับท่าอากาศยานทั่วโลก อีกทั้งเป็นการสร้างความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติได้ทราบถึงกระบวนการการจัดการทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในปีงบประมาณ 2562 นั้น ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมการฝึกซ้อม เช่น หมวดบินเฉพาะกิจ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 3 ศูนย์ควบคุมการบิน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจการบินท่าอากาศยานภูเก็ต ศูนย์นเรนทร สถานีตำรวจภูธรสาคู สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุทยานแห่งชาติสิรินาถ และหน่วยงานภายในจังหวัด ซึ่งถือเป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับท่าอากาศยานภูเก็ต และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต

ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวต่อว่า สำหรับการฝึกซ้อมในวันนี้ ได้สมมุติให้อากาศยานเกิดอุบัติเหตุในทะเล ถือเป็นการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินครั้งแรกในประเทศไทย เนื่องจากมีเพียงท่าอากาศยานภูเก็ตเท่านั้นในประเทศไทยที่อยู่ติดริมทะเล ทำให้ต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของอากาศยานหากเหตุขึ้นในทะเล และการกู้ภัยทางทะเลนั้น ทางท่าอากาศยานภูเก็ตได้มีข้อตกลงกับทางทัพเรือภาคที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ตในการบูรณาการการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกับอากาศยานที่เกิดอุบัติภัยในทะเล

“การฝึกซ้อมในครั้งนี้ แม้จะเป็นการฝึกซ้อมครั้งแรก แต่ก็ประสบความสำเร็จพอสมควร ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการ ที่ดูแลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มาร่วมสังเกตการณ์ด้วย” ร.อ.ธานี และว่า

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งการให้ท่าอากาศยานภูเก็ตสรุปแผนฉุกเฉินป้องกันภัยทางทะเลของท่าอากาศยานภูเก็ตบูรณาการกับแผนฉุนเฉินของจังหวัดภูเก็ต ประกอบกับจะต้องวางแผนและวางกำลังในเรื่องของจิตอาสาซึ่งเป็นหน่วยกำลังที่ได้รับการโปรดเกล้าให้มาประจำในทุกจังหวัด ซึ่งผู้ว่าฯได้เน้นย้ำว่าแผนฝึกซ้อมรับมือกับอุบัติภัยต่างๆ ของท่าอากาศยาน ตามข้อกำหนดของ ICAO อยากให้นำมาปรับปรุงบูรณาการให้สอดคล้องกับแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฉุกเฉินแบบบูรณาการของจังหวัดภูเก็ตที่ได้ฝึกซ้อมไปเมื่อเร็วๆนี้ โดยมีนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานเปิดและร่วมสังเกตการณ์ด้วย

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวในต้อนท้ายว่า ในปีหน้าท่าอากาศยานภูเก็ตกับทุกภาคส่วนจะฝึกซ้อมเต็มรูปแบบแผนฉุกเฉินในการกู้ภัยอุบัติเหตุอากาศยานทางทะเลเหมือนกับปีนี้อีก เพื่อให้เกิดความชำนาญ ความคล่องตัว ความเข้าใจ และความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ หากเกิดอุบัติภัยในลักษณะแบบนี้ขึ้นอีก ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆในประเทศไทย