ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดกิจกรรมรักชายหาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

โพสเมื่อ : Wednesday, August 10th, 2022 : 8.55 am

 

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.65 ที่ผ่านมา นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการท่าอากาศยานภูเก็ตรักชายหาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของหน่วยงานทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วม และปลูกจิตสำนึกของชุมชน นักเรียน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ให้ตระหนักถึงปัญหาปริมาณขยะทะเล และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณชายหาดให้กลับมาสวยงามดั่งเดิม

โดยมี นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ (รภก.(สธ.)) พร้อมด้วยผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ต, อุทยานแห่งชาติสิรินาถ, กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจการบินท่าอากาศยานภูเก็ต (AOC), องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว, องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู, ผู้นำชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ต, โรงเรียนโดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ต, สถานีตำรวจภูธรสาคู, ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด, ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต, ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ ฝั่งตะวันตก, หมวดบินเฉพาะกิจ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 3, กลุ่มบริษัท คิง พาวเวอร์, บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด (บรท.), บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถรวบรวมน้ำหนักขยะได้ทั้งสิ้น 1,300 กิโลกรัม