ทูตจีน เยี่ยมชมท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง ระหว่างเดือนทางเยือนภูเก็ต 16-18 มี.ค.นี้

โพสเมื่อ : Friday, March 17th, 2023 : 11.35 am

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ภาคส่วนราชการ และเอกชน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และคณะ เยี่ยมชมท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง (ฉลองมารีน่า) ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2566 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดภูเก็ตและสาธารณรัฐประชาชนจีน ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยว รวมถึงเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต