ที่ปรึกษารมช.ยุติธรรมลงภูเก็ตให้คะแนนจัดระเบียบเรือนจำ

โพสเมื่อ : Monday, July 25th, 2016 : 8.44 pm

191902

www.pic-phuket.com สอบถามเพิ่มเติม 076217199,0865092424

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติทำพร้อมคะลงภูเก็ต ตรวจสอบให้ตะแนนการจัดระเบียบเรือนจำภูเก็ต พบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามยุทธศาสตร์ “ภูเก็ต เรือนจำสะอาด” พร้อมเปิดหอเกียรติยศ

IMG_5510

เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ (25 ก.ค.) ที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พลเอกวสันต์ สุริยมงคล ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดการจัดระเบียบเรือนจำ/ทัณฑสถาน และคณะจากกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ เดินทางมาตรวจให้คะแนนเรือนจำจังหวัดภูเก็ต และ เปิดหอเกียรติยศหรือบันทึกประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเป็นสิ่งเตือนใจของการเปลี่ยนแปลงให้ยั่งยืน อันเป็นการร่วมจารึกผลงานทั้งหมดไว้ในหอเกียรติยศ โดยมี นายพิชิต วรรณจิตต์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่เรือนจำ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

IMG_5505

สืบเนื่องจากพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายการบริหารงานราชทัณฑ์ที่สำคัญ คือ 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ ประกอบด้วย 1.การควบคุมปราบปรามยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้าม 2.การจัดระเบียบเรือนจำ 3. การฝึกวินัยผู้ต้องขัง 4.การพัฒนาจิตใจด้วยหลักสูตรสัคคสาสมสมาธิ และ 5. การการยอมรับจากสังคม

IMG_5498

สำหรับเรือนจำจังหวัดภูเก็ต โดยนายพิชิต วรรณจิตต์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ได้มีการสนองนโยบายดังกล่าวด้วยหลักการที่ว่า “ภูเก็ต เรือนจำสะอาด” มีการกำหนดมาตรการตรวจค้นบุคคลเข้า-ออกอย่างเข้มงวด มีการจู่โจมตรวจค้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน ทำให้ได้รับประกาศเป็นเรือนจำสีขาว ปราศจากสิ่งของต้องห้าม ยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือ และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 2 ปีซ้อน เป็นหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

IMG_5522

รวมทั้งได้ดำเนินการจัดระเบียบทั้งภายในและภายนอกเรือนจำ ตั้งแต่การจัดระเบียบสัมภาระผู้ต้องขัง จัดระเบียบเรือนนอน การแต่งกายของผู้ต้องขังที่สะอาดถูกต้องตามระเบียบ มีห้องน้ำห้องสุขา สะอาดถูกสุขลักษณะ รวมถึงการจัดสถานที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอก จัดสถานที่เยี่ยมญาติให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังทุกคนเป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นหน่วยงานผู้ดำเนินกิจกรรมภูเก็ตยั่งยืน สำนักงานหน้ามอง บ้านพักน่าอยู่ดีเด่น ประจำปี 2559

IMG_5536

นอกจากนี้ยังมีการฝึกวินัยผู้ต้องขังเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยที่เคยอยู่อย่างไร้ระเบียบวินัยนอกเรือนจำ จนทำให้เกิดการผิดพลาด มีการจัดระเบียบด้านการแต่งกาย ตัดผม โกนหนวดเครา มีเสื้อผ้าไม่เกินคนละ 5 ชุด ให้นั่ง เดิน นอน ถูกต้องตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ การจัดวางรองเท้าอย่างเป็นระเบียบหน้าเรือนนอน จัดให้ผู้ต้องขังได้มีส่วนร่วมในการประกอบพิธีต่างๆ มีการสวดมนต์ไหว้พระก่อนขึ้นเรือนนอน

IMG_5601

จัดให้ผู้ต้องขังได้มีส่วนร่วมในการประกอบพิธีต่างๆ มีการสวดมนต์ไหว้พระก่อนขึ้นเรือนอนและก่อนนอนเป็นประจำทุกวัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลของการฝึกระเบียบวินัยผู้ต้องขัง มีการจัดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมสมาธิ ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ(หลวงพ่อวิริยัง สิรินโธ) เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ สร้างคุณค่าทางด้านคุณธรรม สร้างความรักความเมตตา สร้างปัญญา สร้างพลังความอดทน โดยได้เริ่มดำเนินการมาแล้ว จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 250 คน และจะดำเนินการต่อไป อีกทั้งได้จัดให้มีกิจกรรมที่เหมาะสมในทุกศาสนา เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของผู้ต้องขังด้วย

 

ใช้โฆษณา

www.pic-phuket.com สนใจร่วมฟังสัมมนา จองบัตรล่วงหน้า 076217199,0865092424

อย่างไรก็ตามผลการดำเนินการมาทั้งหมดเป็นที่ยอมรับจากกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรม ประจวบกับในปีงบประมาณ 2559 กรมราชทัณฑ์ได้จัดให้มีการประกวดการจัดระเบียบเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นกลุ่มเรือนจำที่มีผู้บริหาร (ผู้บัญชาการเรือนจำ) เป็นผู้อำนวยการระดับสูง ซึ่งเรือนจำจังหวัดภูเก็ตได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มีนายมณฑล ศรีกระจิบ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เป็นประธานในรอบแรกไปแล้ว ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณารอบต่อไป