ทีเส็บจับมือกรมอนามัย จัดโครงการ “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ได้มาตรฐาน ” เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว

โพสเมื่อ : Monday, April 5th, 2021 : 2.53 pm

 

ทีเส็บ จับมือ กรมอนามัย ขับเคลื่อนมาตรการ 3 สร้าง ชวนสถานประกอบการสร้างมาตรฐาน “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ได้มาตรฐาน ” เตรียมความพร้อมการเดินทางและการท่องเที่ยวในภูเก็ตความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจประชาชนในการป้องกันโควิด 19

 

เมื่อเวลา 12.30 น.วันนี้ (5 เม.ย.) ที่ ร้าน WOO ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ตนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนา และนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกันแถลงข่าว การขับเคลื่อนมาตรการ “3 สร้าง” ชวนสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรมต่างๆ ร่วมกันสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจประชาชนในการป้องกัน covid-19 รองรับการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกระตุ้นทุก สถานประกอบการประเมินตนเองผ่าน Thai Stop Covid Plus โดยมี นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วม

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การขับเคลื่อนมาตรการ “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ได้มาตรฐาน ” เตรียมความพร้อมการเดินทางและการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้เชื้อโรคอยู่ในวงจำกัดทำให้รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายในหลายพื้นที่ พร้อมทั้งวางแนวทางลดจำนวนวันกักตัวของนักท่องเที่ยวกรณีที่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือตรวจเชื้อก่อนเข้าประเทศส่งผลให้สถานประกอบการต่างๆสามารถดำเนินการได้ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกัน covid-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นพร้อมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจการจัดประชุมและการท่องเที่ยวของประเทศไทย

 

แต่สิ่งที่สำคัญคือการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวตั้งแต่การคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดทั้งทางอากาศทางบกและทางเรือโดยโหลด Application “หมอชนะ” และแสดง เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ การลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน WWW.GOPHUGET.COM แจ้งข้อมูลในการเดินทางในจังหวัดและคัดกรองวัดอุณหภูมิ

 

นอกจากนี้ได้เตรียมความพร้อมของสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่ให้ปลอดภัยโดยกรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนสมาคมองค์กรต่างๆขับเคลื่อนมาตรการ “3 สร้าง” ได้แก่ สร้างมาตรฐานสร้างความปลอดภัยสร้างความมั่นใจผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop covid Plus (TSC+) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการกิจการกิจกรรมต่างๆช่วยสร้างความมั่นใจกับประชาชนโดยมีกรอบแนวคิดหลัก 3 ส่วนคือ 1.ผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานกิจการด้วยการลงทะเบียนศึกษาแนวทางและดำเนินการประเมินตนเองและรับใบประกาศรับรองตนเอง(E-certificate) พร้อมคิวอาร์โค้ดให้ประชาชนตรวจสอบ 2.เจ้าพนักงานรัฐใช้ข้อมูลสถานประกอบการในการกำกับประเมินผ่านระบบ 3.ประชาชนตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการโดยสแกนคิวอาร์โค้ด

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่ออีกว่า ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยรวมจะดีขึ้นได้ทุกภาคส่วนยังคงเฝ้าระวังเชิงรุกอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีตลอดเวลาด้วยการสวมหน้ากากเว้นระยะห่างมันล้างมือหลีกเลี่ยงไปในที่แออัดและดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่สถานบริการต่างๆ ให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอซึ่งจากข้อมูลการติดตามผลการประเมินรับรองตนเองของสถานประกอบกิจการผ่านแบบฟอร์ม Thai Stop covid Plus ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2561 พบว่า มีสถานประกอบกิจการสถานบริการประเมินรับรองตนเองจำนวนทั้งหมด 18,694 แห่ง สามารถดำเนินการตามมาตรฐานได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 84.40 จึงขอความร่วมมือทุกสถานประกอบการประเมินตนเอง ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop covid Plus และพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยโรคโควิด 19 ให้กับผู้ใช้บริการ

 

ด้าน นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนา และนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ทีเส็บได้ร่วมกับกรมอนามัยจัดโครงการ “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ได้มาตรฐาน ” เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องความปลอดภัย การสร้างความมั่นใจ และ สร้างมาตรฐาน เพื่อรองรับการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในรูปแบบของไมซ์ โดยกำหนดให้ภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องและจะโรดโชว์ในอีก 5 จังหวัด ทั้ง เชียงใหม่ อุดรธานี ขอนแก่น พัทยา และกรุงเทพฯ เพื่อสร้างมาตรฐานทั้ง 3 ด้าน ตั้งแต่เรื่องของการเดินทาง ที่พัก รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นตลาดในประเทศและต่างประเทศ ที่เป็นองค์กรต่างๆ ในรูปแบบของการประชุมองค์กร และ การให้รางวัลพนักงาน มีทั้งตลาดเอเชียแปซิฟิก ตลาดยุโรป ที่คาดว่าเข้ามาหลังภูเก็ตเปิดเมือง 1 ก.ค.นี้ และเป็นกลุ่มที่พักนักยาว อย่างน้อย 4 วัน ถึง 2 สัปดาห์ โดยกลุ่มแรกที่ชัดเจนแล้วว่าจะเข้ามาประชุมที่ประเทศไทย ที่กรุงเทพฯในเดือน ต.ค.นี้ คือ การจัดประชุมของบล็อกเกอร์โลก ที่เป็นความร่วมมือระหว่างทีเส็บกับททท.

 

ด้าน นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนจังหวัดภูเก็ตขอขอบคุณรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขที่เลือกจังหวัดภูเก็ตเป็น 1 ใน 10 จังหวัด ของการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมไมซ์ ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่เป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวและ กิจกรรมไมซ์ ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้แสดงศักยภาพในการบริหารจัดการการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองและการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และขอยืนยันว่าจังหวัดภูเก็ตพร้อมที่จะเปิดเมืองด้วยความปลอดภัยสู่การเป็นเมืองไหมที่มีมาตรฐาน