ทีมสหวิชาชีพ รพ.สิริโรจน์ ลงพื้นที่ให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

โพสเมื่อ : Thursday, December 7th, 2017 : 7.23 pm

 

ทีมสหวิชาชีพ รพ.สิริโรจน์ ลงพื้นที่ให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนกะทู้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

 

ทีมพยาบาล และ นักโภชนาการ โรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) ลงพื้นที่ ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ชุมชนกะทู้ เทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนพฤศจิกายน  

โดยนักโภชนาการกล่าวว่า อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือโรคไขมันในเลือดสูง ไม่ได้แตกต่างไปจากอาหารที่รับประทานกันในครอบครัว เพียงแต่ผู้ป่วยจำเป็น ต้องคำนึงถึงปริมาณอาหารแต่ละชนิดที่ได้รับ

การปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้ถูกต้อง ไม่งดมื้ออาหาร รับประทานอาหารมื้อหลักและมื้อว่างให้ตรงเวลา การออกกำลังกายสม่ำเสมอ รวมทั้งการรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง ซึ่งจะช่วย ลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่างๆ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป