ทำทันที ! อบจ.ภูเก็ต ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนคนสัมผัสเสี่ยงสูง ลงพื้นที่ มอบถุงอุปโภค บริโภค

โพสเมื่อ : Sunday, September 12th, 2021 : 11.49 am

คนเดือดร้อนช่วยทันที อบจ.ภูเก็ต ยังเดินหน้าลงพื้นที่ ช่วยเหลือประชาชน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโควิด-19 ที่ต้องกักตัว มอบถุงอุปโภค บริโภค อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

 

จากกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจำนวนมาก ทำให้มีประชาชนที่กลายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและต้องกักตัวอยู่ที่บ้านไม่สามารถออกไปไหนได้จำนวนมากเช่นกัน เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายเรวัต  อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ไม่ได้นิ่งนอนใจ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่ผ่านมา นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ นายทิวัตถ์  สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชนกนันท์ โชติกิจสมบูรณ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 2 ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการกักตัว

เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริเวณถนนหลวงพ่อ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 9 ครัวเรือน โดย นายวริทธินันท์ เพ็ชรจันทร์ ประธานชุมชนถนนหลวงพ่อ เป็นตัวแทนรับมอบของอุปโภค บริโภค ซึ่งมี นายภาราดา เนียมสอาด สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต และนายปิยะ สีดอกบวบ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ร่วมลงพื้นที่

และวันเดียวกันนายเรวัต  อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์  สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายไพโรจน์ รวมพรรณพงศ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 1 ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการกักตัว เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริเวณเขตเทศบาลนครภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ จำนวน 2 ครัวเรือน และบริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 5 ครัวเรือน โดยมี นายปิยะ สีดอกบวบ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา และนายพิชัย ตันกูล คณะทำงาน อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่

ทั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดหาของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นและลงพื้นที่ช่วยเหลือ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน พร้อมทั้งเยี่ยมและให้กำลังใจในการผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ซึ่งครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบฝากขอบคุณคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่ช่วยเหลือทุกๆ ส่วนที่เกี่ยวข้อง