ทัพเรือภาค 3 เดินหน้าประชุมแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

โพสเมื่อ : Friday, September 2nd, 2016 : 9.08 pm

 

AH_Ad 2-01

ทัพเรือภาคที่ 3 จัดประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 3 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย 

unnamed (9)

วันนี้ (2ก.ย.) ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ.เมืองภูเก็ต พล.ร.ท. สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 3(ศรชล.เขต 3) เป็นประธานประชุม ศรชล.เขต 3 ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ 2559 ตลอดจนการชี้แจงแผนงาน และเป้าหมาย ของ ศรชล.เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 รวมทั้งรับทราบอุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

พล.ร.ท. สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 กล่าวว่า สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมาในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นกรณีที่เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขในระดับพื้นที่ได้ ศรชล.เขต 3 ได้เร่งรัดและดำเนินการทันที เช่น การดำเนินการ ตรวจสอบ และดำเนินคดีกับเรือประมงที่มีการสวมทะเบียนเรือ ในพื้นที่จังหวัดระนอง การแจ้งความดำเนินคดี จับเรือประมงที่รุกล้ำน่านน้ำประเทศเพื่อนบ้าน การตรวจสอบเรือประมงประเภทต่างๆ ในพื้นที่ การรื้อโพงพาง เป็นต้น ส่วนปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ในระดับพื้นที่ก็มีการเสนอให้ ศรชล. และ ศปมผ.ได้ดำเนินการแก้ไขในระดับนโยบาย เช่น การแก้ไขปัญหาพื้นที่แบ่งเขตทำการประมง การเร่งรัด และช่วยเหลือและประมงที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือและอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ เป็นต้น

unnamed (10)

“ส่วนการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน ศปมผ.ต่อไปนั้น ศรชล.เขต 3 ต้องดำเนินการต่อไปอย่างน้อยอีก 6 เดือน (ต.ค.59-มี.ค.60) เนื่องจากขณะนี้ได้มีการจัดทำแผนงานเพื่อรองรับแล้ว ส่วนการปรับ ศรชล.จาก ศูนย์ประสานงาน เป็น ศูนย์อำนวยการ คงจะสามารถดำเนินการได้ในต้นปีงบประมาณ 2560 เนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ. ศ…. ยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้หากมีการดำเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์อำนวยการพลังงานของหน่วยงานต่างๆ คงจะเพิ่มมากขึ้นจึงต้องมีการเตรียมการในเรื่องต่างๆให้พร้อม” พล.ร.ท.สายันต์กล่าว