ทัพเรือภาค 3 บูรณาการความร่วมมือ  ฝึกช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติ สร้างความเชื่อมั่น ให้ประชาชน

โพสเมื่อ : Thursday, January 5th, 2023 : 4.26 pm

 

ทัพเรือภาค 3 บูรณาการความร่วมมือ  ฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถ และสร้างความเชื่อมั่น ให้ประชาชน รับมือภัยพิบัติขนาดใหญ่ ได้ทันท่วงที

กองทัพเรือไทย โดยทัพเรือภาคที่ 3 จัดฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย (HADR) ในพื้นที่เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 4 – 6  66 เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพล และ ยุทโธปกรณ์ รวมทั้งบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าแก้ไขปัญหาหากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติทางทะเลขนาดใหญ่ในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่เกาะห่างไกลฝั่งที่หน่วยต่าง ๆ เข้าถึงพื้นที่ยาก โดยการฝึกดังกล่าว พลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธาน ในการเปิดการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2566 บนเรือหลวงอ่างทอง ณ ท่าเรือน้ำลึก จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 ม.ค.ที่ผ่านมา

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 กล่าวว่า กองทัพเรือได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ที่นับวันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัว การป้องกันที่ดีที่สุดคือการซักซ้อมและเตรียมการรับมือแม้แต่สภาวะปกติ ทางผู้บัญชาการททหารเรือ จึงได้สั่งการให้หน่วยต่าง ๆ  เตรียมพร้อมกำลังพลและยุทธปกรณ์ให้มีความพร้อมและสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ โดยให้ประสานการปฏิบัติและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

ในส่วนของทัพเรือภาคที่ 3 จึงได้ใช้โอกาสที่ เรือหลวงอ่างทอง  เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน ในการสนธิกำลังร่วมกัน เข้าร่วมการฝึกแบบบูรณาการ โดยการฝึกครั้งนี้ได้มีการสมมติสถานการณ์เกิดพายุขนาดใหญ่ขึ้นในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน ทำให้เกิดการตัดขาดระหว่างฝั่งและเกาะต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะในพื้นที่ของเกาะราชาใหญ่ ดังนั้น จังหวัดภูเก็ตจึงได้ร้องขอให้ ทัพเรือภาคที่ 3 เข้าช่วยแก้ไข และบรรเทาสถานการณ์ โดยทัพเรือภาคที่ 3 ได้ตั้งหน่วยเฉาะกิจในการเข้าแก้ไขปัญหา และได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต

สำหรับการฝึกในครั้งนี้ มีหน่วยที่เข้ารับการทดสอบและการฝึก  ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ทัพเรือภาคที่ 3 จัดเรือจำนวน 3 ลำ เฮลิคอปเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 จัดเรือตรวจการณ์ จำนวน 5 ลำ กองเรือยกพลขึ้นบก และยุทธบริการ กองเรือยุทธการ จัดเรือหลวงอ่างทอง  หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดกำลังพล 94 นาย กรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกำลังพล 17 นาย

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดกำลังพล 13 นาย กรมอุทกศาสตร์ จัดกำลังพล จำนวน 5 นาย สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต  จัดกำลังพล จำนวน 12 นาย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต จัดกำลังพล จำนวน 6 นาย มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จัดกำลังพล จำนวน 6 นาย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกำลังจำนวน 17 นาย รวมกำลังพลที่ใช้ในการฝึกครั้งนี้ทั้งสิ้น 493 นาย

สำหรับการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) ในครั้งนี้จะทำให้เกิดประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมของกำลังทางเรือ ในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าทำการช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์ได้ทันท่วงที เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและรู้สึกถึงความปลอดภัยในการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยว