ทัพเรือภาค 3 จัดปล่อยเต่า ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

โพสเมื่อ : Sunday, January 5th, 2020 : 3.13 pm

ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันนี้ ( 5 ม.ค.)  ที่ ชายหาดกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พลเรือตรีวสันต์ หรั่งรวมมิตรร์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีนาวาเอก ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วย นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต นางสาวเขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล จนเกิดเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการจัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างสมดุลธรมชาติทางทะเล และเป็นการอนุรักษ์เต่าทะเล รวมทั้งสร้าง ภูมิคุ้มกันให้กับระบบนิเวศน์ใต้ทะเลไทยอย่างยั่งยืน