ทัพเรือภาคที่ 3 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 28

โพสเมื่อ : Thursday, March 12th, 2020 : 8.25 pm


 

ทัพเรือภาคที่ 3 และศูนย์อำนวยรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ทัพเรือภาคที่ 3 ครบรอบปีที่ 28 โดยมี พลเรือโทเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในการประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ รับฟังโอวาทจากผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ประกอบพิธีสงฆ์ทางพุทธศาสนาและทางศาสนาอิสลามพิธีทางศาสนา โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วม เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2563 ที่ผ่านมา ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ทัพเรือภาคที่ 3 สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2535 ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้อนุมัติให้จัดตั้งทัพเรือภาคที่ 3 กองเรือยุทธการ มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน และพื้นที่ตามแนวชายแดน ไทย-พม่า และมาเลเซีย ครอบคลุมพื้นทีปฏิบัติการของจังหวัดในแถบฝั่งทะเลอันดามัน รวม 6 จังหวัด คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังและสตูล เริ่มแรกมีที่ตั้งกองบัญชาการอยู่ที่ฐานทัพเรือพังงา ต่อมากองทัพเรือได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่บริเวณบ้านแหลมพันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต เป็นสถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่ และได้ย้ายมาอยู่ที่แห่งใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2540 จนถึงปัจจุบัน