ทหาร – ภาครัฐ เร่งช่วยประชาชนแก้ปัญหาขาดน้ำ

โพสเมื่อ : Friday, April 26th, 2019 : 10.45 am

แม่ทัพภาคที่ 4  พร้อมคณะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และ รวมถึงรับฟังสถานการณ์ปัญหาความเดือดร้อน
เมื่อเวลา 20.00 น.วานนี้ ( 25 เม.ย.) ที่ศูนย์อำนวยการร่วมจิตอาสาแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้เทศบาลตำบลรัษฎา บริเวณปากทางเข้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลรัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4  พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารจากองทัพภาคที่ 4 ซึ่งมาร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  รวมถึงรับฟังสถานการณ์ปัญหาความเดือดร้อนและแนวทางการแก้ไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมีนายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา, นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต, นายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
ในโอกาสนี้ยังได้เดินทางไปยังจุดบริการน้ำให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ภายในซอยกิ่งแก้ว ซอย 9 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ซึ่งมารอรับน้ำจากรถบริการน้ำของทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้มีการสอบถามถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น และขอความร่วมมือในการให้ช่วยใช้น้ำอย่างประหยัด เพราะการช่วยเหลือนั้นเป็นเพียงการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นที่เกิดขึ้นเท่านั้น
พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ทางกองทัพภาคที่ 4 ได้รับการประสานจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กรณีเกิดปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำอย่างหนักในจังหวัดภูเก็ต จึงไดมีการจัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำมาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น เทศบาลตำบลรัษฎา ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต  ในพื้นที่ เพื่อนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ทำให้จนถึงขณะนี้มีรถบรรทุกน้ำของหน่วยงานต่างๆ จำนวน 23 คัน โดยเฉพาะตำบลรัษฎา ซึ่งอยู่ปลายท่อส่งน้ำของประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น แต่หากประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนก็พร้อมที่จะส่งกำลังพลมาช่วยเสริม ขณะเดียวกันก็จะต้องมีการตรึงกำลังบางส่วนเพื่อไปช่วยเหลือในพื้นที่อื่นๆ ที่ประสบกับปัญหาภัยแล้วด้วย และขอฝากพี่น้องประชาชนในการใช้น้ำอย่างประหยัด