ทสม.ภูเก็ต ผนึกกำลัง มูลนิธิพัฒนาป่าตอง เครือข่าย ทสม.ภาครัฐ เอกชน ผุดโครงการ “ภูเก็ตทะเลสะอาด ชายหาดขาว”

โพสเมื่อ : Wednesday, September 7th, 2022 : 7.15 pm

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชน ผนึกกำลัง มูลนิธิพัฒนาป่าตองเครือข่าย ทสม. ผุดโครงการ “ภูเก็ตทะเลสะอาด ชายหาดขาว” เก็บขยะชายหาด ขยะบนผิวน้ำทะเล ลำคลอง และป่าชายเลน ทั่วเกาะภูเก็ต

 เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ (7 ก.ย.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ประชุมร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาป่าตอง เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม “ภูเก็ตทะเลสะอาด ชายหาดขาว” (White Sand and clean beach) โดยมี นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต น.ส.ผการัตน์ ตามชู ประธานมูลนิธิพัฒนาป่าตอง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วม ณ โรงแรม เดอะ เบย์ ฮิลล์ ป่าตอง จ.ภูเก็ต

ซึ่งสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาป่าตอง และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันโครงการ “ภูเก็ตทะเลสะอาด ชายหาดขาว” (White Sand and clean beach) เพื่อร่วมกันรักษาความสะอาดและความสวยงามของชายหาดในภูเก็ต รวมไปถึงรณรงค์สร้างจิตสำนึกการดูแลความสะอาดของทะเลและชายหาดของภูเก็ต

โดยจัดกิจกรรมเก็บขยะ แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่การจัดเก็บขยะชายหาด เก็บขยะบนผิวน้ำทะเล เก็บขยะในคลอง และเก็บขยะในป่าโกงกาง ซึ่งทั้ง 4 กิจกรรมจะดำเนินการในช่วงเดือน พ.ย. 2565 นี้ ซึ่งในส่วนของการจัดเก็บขยะชายหาดและผิวน้ำทะเล กำหนดไว้ 4 พื้นที่ คือ หาดในยาง (อุทยานแห่งชาติสิรินาถ) หาดป่าตอง หาดกะตะ และหาดราไวย์ กิจกรรมเก็บขยะในคลอง 4 พื้นที่ คือ คลองบางใหญ่ คลองมุดง องค์การสะพานปลา และชุมชนบางลา ป่าคลอก ส่วนการจัดเก็บขยะในป่าโกงโกง 2 พื้นที่ คือ ป่าโกงกางสะพานหิน และ ป่าโกงกางชุมชนบางลา ป่าคลอก โดยขยะที่จัดเก็บได้นั้นจะขอความร่วมมือจากภาคเอกชน คือ บริษัท วงษ์พาณิชย์) เป็นผู้รวบรวม คัดแยก และจดบันทึกปริมาณและสามารถนำข้อมูลมาคำนวนเป็นคาร์บอนเครดิตได้

นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต กล่าวว่า ปัญหาขยะในทะเลปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เป็นผลมาจากขยะพลาสติกที่ไม่ได้รับการจัดการที่ถูกวิธีและไหลลงสู่ทะเล โดยมีแหล่งกำเนิดจากบนบก ร้อยละ 80 และในทะเล ร้อยละ 20 ซึ่งจากการที่ทางสำนักงานฯ ได้ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาป่าตอง และเครือข่าย ทสม.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจขยะในทะเลและชายหาด ที่ หาดป่าตอง หาดกะรน หาดกมลา เมื่อวันที่ 5 ก.ย.ที่ผ่านมา จะพบว่า บริเวณร่องน้ำมีขยะทะเลสะสม ประเภท อุปกรณ์ประมง เชือก พลาสติก โฟม ขวดน้ำพลาสติก เป็นต้น

ซึ่งขยะเหล่านี้จะบดบังความสวยงามของท้องทะเลและธรรมชาติ ทำให้เกิดมลพิษต่อแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงกระทบต่อสัตว์ทะเลจำนวนมากที่กินเศษขยะเหล่านี้เข้าไปแล้วตาย เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาหารหรือเศษแห อวน ลาก ที่เข้ารัดฟันทำให้สัตว์ทะเลไม่สามารถหายใจได้

ส่วนบนชายหาดพบว่า หลายๆ ชายหาด พบขยะน้อยมาก เนื่องจากมีหน่วยงานดูแลที่ชัดเจน เช่น หาดไม้ขาว ที่มีมูลนิธิไม้ขาวยั่งยืน หาดกมลา ทาง อบต.กมลา ร่วมกับ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท และ หาดป่าตอง ที่มีทางมูลนิธิพัฒนาป่าตองและเทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมกันดูแล ทำให้ชายหาดสะอาดและสวยงาม

ซึ่งในส่วนของหาดอื่น ๆ นั้น คาดว่าในอนาคตจะมีหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาดูแลอย่างชัดเจนเหมือนกับ 3 หาดที่กล่าวมา ที่นอกเหนือจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ ที่ดูแลความสะอาดของชายหาดอยู่แล้ว เพราะทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจะขอนำแนวคิดความร่วมมือการดูแลชายหาดกมลา ที่เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคเอกชน มาดำเนินการให้เกิดขึ้นในทุกๆ หาดของภูเก็ต

อย่างไรก็ตาม กิจกรรม “ภูเก็ตทะเลสะอาด ชายหาดขาว” จะมีพิธีเปิดในวันที่ 30 พ.ย.2565 ที่บริเวณสวนสาธารณะโลมา หาดป่าตอง ซึ่งภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การแสดงบนเวที การเก็บขยะชายหาด และการเก็บขยะบนผิวน้ำทะเล เป็นต้น