ทม.กะทู้ ตั้งครัวเทศบาลเมืองกะทู้ เยียวยาโควิด 19 เราไม่ทิ้งกัน เด็กในทูต้องอิ่มท้อง

โพสเมื่อ : Tuesday, September 22nd, 2020 : 2.32 pm

 

เทศบาลเมืองกะทู้ จัดตั้ง “ครัว…เทศบาลเมืองกะทู้ เยียวยาโควิด-19 เราไม่ทิ้งกัน เด็กในทูต้องอิ่มท้อง เพื่อใช้เป็นครัวในการปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณ์ ดูแลเด็กนักเรียนที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และแจกจ่ายชาวกะทู้หากภัยต่างๆขึ้น  

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (22 ก.ย.) ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกะทู้ ชั้น 3 (อาคารใหม่) ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เป็นประธานแถลงข่าวผู้บริหารพบสื่อมวลชน ประจำปี 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมในพื้นที่ และสื่อมวลชน เข้าร่วม สำหรับประเด็นที่น่าสนใจในการแถลงข่าวครั้งนี้ คือ เราไม่ทิ้งกัน เด็กในทูต้องอิ่มท้อง “ครัว…เทศบาลเมืองกะทู้”

ดร.ชัยอนันท์  สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ กล่าวถึง “ครัว…เทศบาลเมืองกะทู้ เยียวยาโควิด 19” ว่า วิกฤติโควิด 19 ได้คืบคลานเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเดือนมากราคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของไทยและจังหวัดภเก็ต มีคนตกงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมืองกะทู้เองก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน เทศบาลเมืองกะทู้ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแรกๆ ในจังหวัดภูเก็ตที่ดำเนินการช่วยเหลือ ป้องกัน และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ จึงเร่งเดินหน้าลงพื้นที่แจกจ่ายข้าวกล่อง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของชาวในทูให้ได้มากที่สุด

 

แต่ด้วยปัญหาพิษเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ทำให้คนตกงานมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ข้าวกล่องที่เคยแจกจ่ายในแต่ละวันนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการ เทศบาลเมืองกะทู้จึงมีนโยบายในการจัดตั้งครัวเทศบาลเมืองกะทู้ ขึ้น เพื่อขยายการผลิตข้าวกล่องให้ได้มากถึง 500 กล่องต่อวัน ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนได้เป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงแห่งเดียวในจังหวัดภูเก็ตที่ดำเนินการเรื่องการแจกจ่ายข้าวกล่องยาวนานที่สุด

ดร.ชัยอนันท์ กล่าวอีกว่า ถึงแม้ว่าเทศบาลเมืองกะทู้จะยุติการแจกจ่ายข้าวกล่องให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปตั้งแต่ปลายปีเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น แต่เพื่อลูกหลานชาวในทูได้อิ่มท้อง ครัวเทศบาลเมืองกะทู้จึงต่อยอดดำเนินการอาหารเช้า อาหารกลางวัน และของว่าง ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกะทู้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงการเปิดภาคเรียน

 

“เพื่อให้ลูกหลานชาวในทูได้รับประทานอาหารที่ถูกลักษณะอนามัยและมีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน เทศบาลเมืองกะทู้จึงได้ใส่ใจดูแลเรื่องความสะอาด ความปลอดภัย และใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจในศักยภาพของโรงครัวเทศบาลเมืองกะทู้” ดร.ชัยอนันท์ กล่าวและว่า

โดยครัวเทศบาลเมืองกะทู้จะทำหน้าที่ในการผลิตอาหารเช้า  อาหารกลางวัน และอาหารว่าง ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกะทู้ จนกว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครองจะดีขึ้น รวมไปถึงหากเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดในระลอก 2 หรือ เกิดภัยต่างๆ ครัวแห่งนี้จะสามารถผลิตอาหารแจกจ่ายให้กับชาวกะทู้ได้ และเป็นครัวที่เทศบาลตั้งใจใหถูกสุขลักษณ์ ผลิตอาหารที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนและชาวกะทู้ต่อไป